Föreläsningsserie våren 2017

Torsdag 9/3, 13:30, Tidningshistoria. Föreläsare: Lennart Lundberg.

Torsdag 30/3, 13:30, Herman berättar om SCA:s historia. Föreläsare: Kjell-Åke Hermansson.

Torsdag 20/4, 13:30, Annaniterna, mästaren i Anundsjö och 400 bönhus. Föreläsare: Bo-Anders Öberg.

Torsdag 11/5, 13:30, Axplock ur Härnösands Sjöfartshistoria. Föreläsare: Lennart von Post.

Plats: Arkivcentrum Nord, Härnösand.