Föreläsningsprogram hösten 2016

För hösten 2016 har vi tagit fram ett föreläsningsprogram, i samarbete med Föreningsarkivet Västernorrland, och inom ramarna för en satsning på arkivpedagogik och publik verksamhet. Föreläsningarna kommer att äga rum på torsdagar, på Arkivcentrum Nord.

Tillgängligheten till föreläsningslokalen är god. Vi har dörröppnare och hissar, saknar trösklar, och har handikappanpassade toaletter på båda våningsplan. Föreläsningarna kommer att hållas på entréplanet. Vi har också väldigt god tillgång till parkeringar alldeles i anslutning till byggnaden. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin. Detaljerat program finns att ladda ner nedan.

29 september: Skog och politik, några aspekter på industrialiseringen av Ångermanland

Erik Nydahl, Fil. Dr. i Historia, Mittuniversitetet. Arkivcentrum Nord, 13:30

13 oktober:  LJUNGAVERK

Ulf Sundholm berättar om fosfatbolaget Ljungaverk och om tungt vatten.

Även tillfälle att köpa Ulfs böcker i ämnet.

Arkivchef Daniel Nordin berättar om arkiven efter ljunga verk och vad man kan hitta där. Arkivcentrum Nord, 13:30

27 oktober: HERMAN BERÄTTAR

Kjell-Åke Hermansson, ordförande i NIN. Ett skogsindustridrama Västernorrland.

Arkivcentrum Nord, 13:30

10 november : LUNDE  VARV/GUSTAVSVIK– en historia om ett varv

Bengt-Ove Högström, tidigare VD, berättar om Lunde Varv och Gustavsviks varv och docka. Arkivcentrum Nord, 13:30

I vår programbroschyr kan du se fler detaljer:    Programbroschyr 2016 HT