Näringslivsarkiv i Norrland har en ny adress:

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
Box 3034
871 03 HÄRNÖSAND