Digitala Klassrummet och De Fyra Smidesmetoderna

Vi har äntligen fått till de nödvändiga ändringarna här på sidan och gjort klart en del material för det vi kallar ”Digitala Klassrummet”. Ni kan nu avnjuta det första ämnet, ”de fyra smidesmetoderna” genom att manövrera er genom rubrikerna Tjänster/ Skola och lärande/ Digitala Klassrummet/ De fyra smidesmetoderna.

Det är vår fantastiske ordförande, Kjell-Åke ”Herman” Hermansson, som skrivit texterna och ritat alla planscher!