Nytt material i Digitala Klassrummet

Till materialet om Hammarsmidet vid Galtströms bruk presenterar vi nu 3 nya planscher, samt en reviderad version av situationsplanen. De nya planscherna är 1) bild på härdredskapen som användes vid Lancahiresmedjan och bild på arbetare vid Lancashiresmedjan 1887, 2) Lancashirehärden och 3) Uttjänad Lancashirehärd och Mumblingshammare.

Research, samt text och bild på samtliga planscher har utförts av Kjell-Åke Hermansson, tidigare arkivchef på SCA Merlo Arkiv och sedan många år ordförande för Näringslivsarkiv i Norrland-NIN.