”Rött läge”

Tyvärr måste vi meddela att vi ändrar forskarsalstiderna till det sämre och helt stänger vår del av forskarsalen tills vidare. Vi kan svara på forskarfrågor via telefon eller e-post och i särskilda fall, om det är särskilt viktigt, kan man boka en tid med oss för besök.

Detta givetvis p.g.a pandemin, men också på sjukdom i vår lilla verksamhet om endast 1,5 tjänst.