Ordinarie föreningsstämma 2016

I år håller Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sin ordinarie föreningsstämma den 19 maj, klockan 10:00, på Arkivcentrum Nord. Ordförande för stämman blir Rune Danielsson. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin.