Välkomna till ordinarie föreningsstämma för föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, 2023

Liksom några år tillbaka kommer vi även detta år att hålla till på Parkaden i Härnösand.  Vi vill gärna att alla anmäler sin närvaro och gärna även frånvaro i god tid så att vi kan planera så bra som möjligt. Vid stämman serveras fika.

Plats för stämman:        Parkaden, Härnösand (Ådalsvägen 15)

Tid för stämman:           torsdag den 25 maj 2023, klockan 13:00

Mötesordförande:        Per Gybo, arkivpedagog NIN

Efter stämman kommer ett konstituerande styrelsemöte att hållas på samma plats.

I pausen mellan stämman och det konstituerande mötet kommer Per att berätta om sin nya tjänst och om visionen för arkivpedagogik för Näringslivsarkiv I Norrland-NIN.

Anmälan om närvaro och frånvaro, samt eventuella frågor ställs till Daniel Nordin, arkivchef NIN, daniel.nordin@nin.nu, 073-419 8110. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning kan beställas av Daniel Nordin.