Sportlovet vecka 10

Under årets sportlov (vecka 10) kommer NIN att ha väldigt begränsat med personal på plats.
Vi ber därför ödmjukast att alla forskare särskilt hörsammar våra önskemål om att höra av sig
innan ett besök till oss, och just under denna vecka endast till Suzanne Alexandersson.
Tack på förhand!

Daniel Nordin, arkivchef

PS. Vi vill alltid att forskare hör av sig till oss innan besök, även för besök under ordinarie
öppettider, och detta beror på att vi är få i personalen och just nu ser vi en enorm uppgång
i efterfrågan på våra arkiv – vilket är väldigt roligt givetvis. DS.