Välkommen till Näringslivsarkiv i Norrland

Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria. I våra arkiv bevaras både historiskt och modernt värdefullt källmaterial i form av skriftlig dokument, bilder, kartor och  ritningar från företag, näringslivsorganisationer, fackföreningar och personer.

Nyheter

Arkivens Dag 2015

  Arkivens dag 2015. Se även https://www.arkivensdag.nu/

Ordinarie årsstämma 2015

Ordinarie årsstämma, för Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, hölls torsdagen den 21 maj i kommunstyrelsens sammanträdesrum i Kramfors. Kommunalrådet Jan Sahlén var inbjuden att fungera som stämmans ordförande, vilket han gjorde på ett utmärkt sätt. Föreläsning (När skogen blev till guld- om Ådalens bebyggelsehistoria) hölls av Ann Renström. Styrelsens ordinarie ledamöter fram till nästa årsstämma är: Kjell-Åke […]