Välkommen till Näringslivsarkiv i Norrland

Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria. I våra arkiv bevaras både historiskt och modernt värdefullt källmaterial i form av skriftlig dokument, bilder, kartor och  ritningar från företag, näringslivsorganisationer, fackföreningar och personer.

Nyheter

Föreläsningsserie våren 2017

Torsdag 9/3, 13:30, Tidningshistoria. Föreläsare: Lennart Lundberg. Torsdag 30/3, 13:30, Herman berättar om SCA:s historia. Föreläsare: Kjell-Åke Hermansson. Torsdag 20/4, 13:30, Annaniterna, mästaren i Anundsjö och 400 bönhus. Föreläsare: Bo-Anders Öberg. Torsdag 11/5, 13:30, Axplock ur Härnösands Sjöfartshistoria. Föreläsare: Lennart von Post. Plats: Arkivcentrum Nord, Härnösand.

Föreläsningsprogram hösten 2016

För hösten 2016 har vi tagit fram ett föreläsningsprogram, i samarbete med Föreningsarkivet Västernorrland, och inom ramarna för en satsning på arkivpedagogik och publik verksamhet. Föreläsningarna kommer att äga rum på torsdagar, på Arkivcentrum Nord. Tillgängligheten till föreläsningslokalen är god. Vi har dörröppnare och hissar, saknar trösklar, och har handikappanpassade toaletter på båda våningsplan. Föreläsningarna […]

Ordinarie föreningsstämma 2016

I år håller Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sin ordinarie föreningsstämma den 19 maj, klockan 10:00, på Arkivcentrum Nord. Ordförande för stämman blir Rune Danielsson. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin.