Åkesson & Blomquist, Aktiebolaget | Årtal: 1920 — 1982

Arkivbildare: Åkesson & Blomquist, Aktiebolaget

Verksamhetsperiod: 1920 — 1982

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Bolagsstämmoprotokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1976
 • Serie D 1: Aktiebok
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1980
 • Serie G 1: Inventarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1973 Omfattar 1928-1930, samt huvudböcker 1929-1931. Häri även memorial 1943 och PM om bokföringen 1962.
  2 1970 — 1971
  3 1972 — 1973
  4 1974 — 1975
  5 1976 — 1977 Halvårsbokslut 1 juli 1977.
  6 1977
  7 1978 — 1979 Omfattar även huvudbok (historik).
  8 1980 Omfattar även huvudbok (historik).
  9 1980 Huvudbok 12 månader.
  10 1981 Inventarium (innehåller även historik).
  11 1981 Huvudbok 12 månader
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939
  2 1940
  3 1943
  4 1970 — 1972
  5 1973 — 1978 Kallas ”Dagbok”
  6 1979 — 1982 Kallas ”Grundbok”
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1976 Pärm
  Avlöningslistor.
  Memorial med PM 1962 om bokföringens organisation ingår i vol G1:1.