Tegelbrukens Centralförbund | Årtal: 1934 — 1962

Arkivbildare: Tegelbrukens Centralförbund

Verksamhetsperiod: 1934 — 1962

Historik arkivbildare:

Tegelbrukens Centralförbund bildades 1921, för att tillvarata tegelförsäljningsorganisationernas intressen, befrämja samverkan och verka för en sund ekonomisk utveckling inom tegelindustrin. Samt genom upplysningsverksamhet verka för en ökad avsättning. TCF bedrev ett visst samarbete med Sveriges Tegelindustriförening u.p.a. (STIF), bland annat ett gemensamt förtroenderåd 1943 – 1948 och en samarbetskommitté 1958. TCF upphörde 1962 och dess verksamhet övertogs av STIF.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1962 Stadgar 1934
  Stämmoprotokoll med bilagor 1935 – 1962, däri även tegelnormer 1942 – 1943
  2 1935 — 1962 Styrelseprotokoll med bilagor 1935 – 1962
  Gemensamma protokoll med Sveriges Tegelindustriförening u.p.a 1944, 1946
  Protokoll samarbetskommitté med Tegelindustriförening u.p.a. 1958, 1959 och 1962
  Medlemsförteckningar 1946 – 1947, samt handlingar om Skara tegelbruk 1946 – 1947