Ångbryggeriaktiebolaget i Själevad, Nederlaget, Örnsköldsvik | Årtal: 1954 — 1961

Arkivbildare: Ångbryggeriaktiebolaget i Själevad, Nederlaget, Örnsköldsvik

Verksamhetsperiod: 1954 — 1961

Historik arkivbildare:

Nederlaget i Örnsköldsvik bedrev försäljning av bryggeriets produkter. Bryggeriet har troligen haft försäljningsställen i Örnsköldsvik alltsedan övertagandet 1922 fram till dess bryggeriet upphörde med sin verksamhet omkring 1970.

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1954 — 1961 Kassabok 1954-1956
    Kassarapporter 1959-1961