Backe Elektriska AB | Årtal: 1908 — 1955

Arkivbildare: Backe Elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1908 — 1955

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1946 Protokollböcker, styrelse- och revisionsberättelser
  Protokoll med bilagor åren 1946-1948 finns tillsammans
  med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie D 1: Aktieregisterböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947-
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1936 Huvudböcker
  2 1937 — 1942 Huvudböcker
  3 1942 — 1945 Huvudböcker
  4 1946 — 1951 Huvudböcker
  5 1943 — 1955 Huvudbok 1952-1955
  Kassabok 1946-1949
  Inventariebok 1943 och 1948-1955
  6 1947 Kassabok
  7 1948 — 1949 Kassabok
  8 1950 Kassabok
  9 1951 Kassabok
  10 1952 Kassabok
  11 1953 Kassabok
  12 1954 Kassabok
  13 1955 Kassabok