Hotings elektriska AB | Årtal: 1921 — 1955

Arkivbildare: Hotings elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1921 — 1955

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 — 1946 Bunt
  Protokoll för åren 1944-1950 finns tillsammans med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie D 1: Aktieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949-
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1946 Huvudböcker
  2 1947 — 1951 Huvudböcker
  3 1934 — 1955 Huvudböcker
  4 1936 — 1938 Kassabok
  5 1939 — 1941 Kassabok
  6 1942 — 1943 Kassabok
  7 1944 Kassabok
  8 1945 Kassabok
  9 1946 — 1947 Kassabok
  10 1948 Kassabok
  11 1949 Kassabok
  12 1950 Kassabok
  13 1951 Kassabok
  14 1952 Kassabok
  15 1953 Kassabok
  16 1954 Kassabok
  17 1955 Kassabok
  18 1934 — 1955 Inventariebok