Backlund AB, Emanuel | Årtal: 1908 — 1981

Arkivbildare: Backlund AB, Emanuel

Verksamhetsperiod: 1908 — 1981

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1981 Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll 1932-1952
  Registreringshandlingar, förvaltnings- och revisionsberättelser 1933-1981
  Patent 1937-1938
  Handlingar rörande AB Emanuel Backlunds upplösande 1981
 • Serie B 1: Egen reklam
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1957 Annonser, orginal med logotype mm
  Prislistor
 • Serie D 1: Artikelregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1957 Sortimentkort i artikelnummerordning volym 1-2, artikelnummer 00007/5-06448
  2 1945 — 1956 Artikelnummer 06450-09829 samt osorterade sortimentkort
  3 1937 — 1953 Osorterade sortimentkort 1947-1953
  Artikel- och inventarieböcker samt uppgifter om affärskontakter 1937-1948
  4 1948 — 1953 Beställda varor
  5 1913 — 1964 Pris- och nummerbok 1913
  Varupriser och uppgifter kring försäljare och beställda varor 1946-1950
  Prislistor, värderingsnormer, priskontrollnämnd samt lager av egen konfektion 1938-1950
  Utsorterade varor 1964
  Storlekstabell uå
  Register över handlande ur handelskalendern 1920
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1910 — talet
  2 1910-talet
  3 1920-talet
  4 1930-talet
  5 1940-talet
  6 1949 — 1953
  7 1950-talet
  8 1950-talet
  9 1950-talet
  10 1950 — talet — 1973 Även odaterat
  11 1910 — 1940 — talet
  12 1950-talet
  13 1950 — 1980 — talet
  14 1947 — 1955 A-L
  15 1946 — 1953 A-M
  16 1945 — 1954 C-D
  17 1946 — 1953 C-H
  18 1946 — 1953 H-N
  19 1946 — 1953 G-S
  20 1945 — 1950 S
  21 1946 — 1950 S-W
 • Serie E 2: Order
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1911 Inkommande order
  2 1914 — 1937 Inkommande order
  3 1937 — 1945 Inkommande order, samt besöksböcker
  4 1950 — 1955 Inkommande order
  5 1955 Inkommande order
  6 1956 Inkommande order
  7 1956 — 1957 Inkommande order
  8 1910 — 1917 Utgående order
  9 1916, 1950-talet Utgående order, samt leverantörsregister H-O
  10 1950-talet Utgående order, samt leverantörsregister P-W
  11 1944 — 1950 Orderreturer
  12 1942 — 1956 Handlingar om textilransonering under 2:a världskriget 1942
  Försäljning av symaskiner 1952
  Lageraktioner 1955-1956
  Offerter 1954-1956
 • Serie E 3: Inkommen reklam
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1957 Varuprover, textil
  2 1909 — 1957 Varuprover, papper mm
  3 1909 — 1957
  4 1909 — 1957
  5 1909 — 1957
  6 1954 — 1957 Prislistor, offerter mm
  7 1954 — 1957 Prislistor, offerter mm
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1955 Personalhandlingar 1923-1956
  Ansökningshandlingar 1943-1953
  Uppsägningar 1940-1954
  2 1910 — 1955 Korrespondens med Handelns Arbetsgivarorganisation, Köpmännens Garantiförening samt Svenska Handelsarbetarförbundet 1940-1953
  Avtal med Köpmännens Kollektiva Prisfond, Lika-Prisnämnden, Matadorverken samt Svenska Mått- och tumstocksfabriken 1934-1946
  Diverse korrespondens och skattefrågor 1953-1955
  Tullhandlingar 1910-1955
  Handlingar rörande fordon 1934-1949
  Borgensförbindelser 1910-1955
  3 1912 — 1967 Köpebrev 1934-1952
  Handlingar rörande varuhiss 1936-1952
  Personförsäkringar 1912-1954
  Fastighetsförsäkringar 1925-1956
  Företags- och fordonsförsäkringar 1935-1967
  Fordonsförsäkringar 1939-1954
  4 1932 — 1957 Aktiebok 1932
  Urval av aktier samt utdelningskuponger, aktievärderingar 1955-1957
  Premieobligationer 1937-1957
  Handlingar om föreningar 1945-1953
  5 1913 — 1977 Fraktsedlar, godskvitton, packsedlar, kvittensböcker och följesedlar 1913-1977
  Returer och reklamationer 1939-1955
  6 1933 — 1980 Skatt- och deklarationshandlingar, allmäna självdeklarationer samt andra deklarationer 1933-1979
  Kungliga Majestetet och Rikets Kammarrättsutslag 1934-1943
  Följebrev till deklarationer, ansökan om ändrad taxering 1934-1980
  Redovisning av omsättningsskatt 1941
 • Serie F 2: Kreditupplysningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1952 Kundkort med kreditupplysningar N-Ö, A-M gallrat på grund av mögel
  2 1929-52 A-Ö 1929-1939
  A-E 1939-1952
  3 1937 — 1952 F-M
  4 1938 — 1952 N-Ö
 • Serie F 3: Sidoverksamheten Alvar Backlund
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1970 Bokföring
  2 1957 — 1978 Bokföring 1971-1972
  Kontrolluppgifter och korrespondens med Ginette AB 1977-1978
  AB Java Konfektion 1968-1977
  Karlshamns Konfektion AB 1973-1977
  Konfektion AB Nora 1958-1967
  Peja Textil AB 1966-1969
  Finska Sidenväveriet AB 1969
  AB Nobel Kläder 1961-1965
  Arbetssökningar 1957 och 1969
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1910 — 1938
  2 1939 — 1955
  3 1955 — 1979
  4 1910 — 1960 Memorial 1910-1920
  Journal 1911
  Balansräkning 1943-1960
  5 1975 — 1981 Balansräkning
 • Serie G 2: Kassajournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1910 — 1917
  2 1938,1959 Fakturerat
  3 1940, 1957 Fakturerat
  4 1942, 1955 — 1956 Fakturerat
  5 1950, 1955 — 1956 Fakturerat
  6 1951 — 1952 Fakturerat
  7 1953 — 1955 Fakturerat
  8 1956 — 1957 Kontant
  9 1957 — 1960 Kontant
  10 1961 — 1974 Kontant
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1910 — 1980 1910-1915 samt 1945-1980
  Häri även inventarieförteckningar 19400-1962
  Koncept 1958
  2 1949 Specialbok till inventarium
  3 1950 Specialbok till inventarium
  4 1951 Specialbok till inventarium
  5 1952 Specialbok till inventarium
  6 1954 Specialbok till inventarium
  7 1955 Specialbok till inventarium
 • Serie G 4: Inköps- och Försäljningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948, 1956 — 1957 Försäljning
  2 1950 — 1952 Försäljning
  3 1953 — 1980 Försäljning
  Juli 1956-December 1957 återfinns i volym 1
  Häri även returer
  4 1950 — 1958 Inköp
  5 1911 — 1949 Inköp 1942-1949
  Försäljning 1911-1912 och 1946-1949
 • Serie G 5: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1910 — 1946 Häri även betalningspåminnelser och kundfodringar 1938-1958
  2 1929 — 1940 Kundkort A-Ö
  3 1941 — 1944 Osorterade kundkort
  4 1947 — 1954 Kundkort A-I
  5 1947 — 1954 Kundkort J-P
  6 1947 — 1954 Kundkort R-Ö
  7 1910 — 1977 Kundfakturor 1910-1950-talet
  Backlunds skulder 1945-1957
  Leverantörsskulder 1952-1957
  Blandade leverantörsfakturor 1911-1977
  8 1949 — 1955 Leverantörsfakturor A-E
  9 1949 — 1955 Leverantörsfakturor F-Ö
 • Serie G 6: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1957 Växelgrupper 1948-1956
  Växlar 1909-1957
  2 1926 — 1956 Kundväxelredovisning 1954-1956
  Utfärdade checkar 1945-1955
  Kvitton på mottagna checkar 1926-1942
  3 1913 — 1977 Omkostnader 1958-1975
  Resekostnader 1945-1960
  4 1913 — 1977 Kontoutdrag 1913, 1951-1977
  Kontoställning 1949-1953
 • Serie Ö 1: Familjen Backlunds privata handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Handlingar om Axel Backlund
  Emanuel och Anna Elisabeth Backlund
  Alvar Backlund
  2 Agda Backlund(avser bland annat hennes engagemang i scouterna)
  Eva Karlsson
  3 Debetsedlar och diverse om familjens skatter
  Diverse skattefrågor från tiden omkring 1950-1980-talet