Sevon, Anton Gustav släktarkiv | Årtal: 1832 — 1947

Arkivbildare: Sevon, Anton Gustav släktarkiv

Verksamhetsperiod: 1832 — 1947

Historik arkivbildare:

Anton Gustav Sevon föddes 1847 i Smedjebacken och dog den 9 januari år 1934 i Harmånge. Han var son till kamrer Anton B Sevon och Anna Christina Sevon (född Dahlström). Sevon var bokförare vid Axmar (1889) och arrendator av Axmar (t.o.m 1918), då ägt av Bergvik-Dala bolag. I arkivet finns även handlingar rörande Risingsbo gård och bryggeri, vilka Anton Gustav Sevon övertog efter sin svärfar Åhman. Sevon var gift två gånger. Hans första hustru var Hedwig Elisabeth Sevon (född Åhman) 1856-07-07. Hans andra hustru var Anna Hildur Hedwig (född Tillaeus) 1867-01-17 och död 1949. Han fick tre döttrar; Anna Hildur Hedwig 1886-04-25, Anna Karolina Elisabeth 1898-09-23 och Anna Signe Alma 1902-07-01. Axmar Bruk Axmar järnbruk är beläget strax norr om Axmar by i Hamrånge socken på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland. Axmar Bruk tillhör Hamrångebygden som är Gävles nordligaste kommundel. Bruket ligger efter Jungfrukustvägen. Den 7 april år 1671 anlades Axmar Bruk av bergmästare Claes Depken med stöd av privilegier vid Axmars strömmar. Året därpå stod det nya bruket färdigt, såldes till assessor Albrekt Behm och kom under de närmste 100 åren att tillhöra familjen Behm. Bruket övertogs av Albrekts dotter Brita (kallad ”Järn-Brita”) och sedermera av hennes sonson Karl Albert Rosenadler. 1721 utsattes Hamrångebygden för ryssarnas härjningar och Axmar Bruk brändes ner, förutom den del som låg västerut efter Skärjeån, som ryssarna inte hittade. Bruket återuppbyggdes redan 1725. 1772 sålde Rosenadler bruket till greve Löwenhjelm, som redan efter fem år sålde vidare till David Schinkel. ”Järn-Brita” Behm dog 89 år gammal 1775. Hon hade då varit brukets härskarinna i 58 år. 1777 köptes Axmar Bruk av en tysk affärsman vid namn David Schinkel. Schinkel blev mycket framgångsrik och adlades 1790 till von Schinkel. Sonen Johan Frederick var mer intresserad av hovlivet i Stockholm än av Axmar Bruk och bruket försummades. Bruket kom att ingå i det 1805 inrättade von Schinkelska fideikommisset och stannade i släktens ägo fram till 1890. På inrådan av Carl XIV Johan kom år 1835 konungens adjutant och översten i Svenska armén, Bernt Bergman till Axmar Bruk och påbörjade omedelbart en modernisering av driften där. Bernt Bergman gifte sig inom kort med enda dottern till Johan Frederick, adlades 1840 och antog namnet Bernt von Schinkel. 1860 anlades ett helt nytt järnverk bestående av rostugn, masugn, fem lancashirehärdar med mumblingshammare samt valsverk på den plats närmare havet där hyttan finns i dag. Det gamla industriområdet omvandlades till Engelsk park med spegeldammar, promenadvägar och en trädgård. Mitt i parken byggdes 1861-1865 ett ståtligt hus, allmänt kallat ”slottet”. 1890 beslöt dåvarande ägaren Karl-David von Schinkel att sälja hela bruket med tillhörande skogsmarker och Bergvik Ala AB blev ny ägare till Axmar Bruk. Bolaget var endast intresserat av skogen och järnverksrörelsen arrenderades ut. Den egentliga driften hade upphört före 1920, men 1927 användes hyttan för sista gången. 1970 revs slutligen också slottet efter lång tid av förfall. Parkområdet med sin omgärdade 1 km långa stenmur och ett välbevarat lusthus i nygotisk stil, uppförd samtidigt som slottet, lämnades dock kvar. 1971-1972 restaurerades hyttan och är sedan dess öppen för allmänheten under sommaren. 1998 öppnade Axmar Brygga Havskrog i ett av brukets gamla hamnmagasin, vilket medförde ett nyvaknat intresse för Axmar Bruk. 2002 övertog Föreningen Hyttan, på uppdrag av Bergvik Skog AB, förvaltandet av Axmar Bruk. Föreningens mål är att Axmar Bruk utvecklas till ett centrum för turistnäringen inom det närliggande kustområdet. 2008 köpte Föreningen Hyttan de centrala delarna av Axmar Bruk med hyttan, bruksparken och den inre delen av hamnområdet av den tidigare ägaren Bergvik Skog AB. Risingsbo bryggeri Den tidigare historiken är i skrivande stund okänd. AB Risingsbo Ångbryggeri, beläget i Smedjebacken, Dalarna, köptes 1980 upp av Grängsbergs Bryggeri AB (nuvarande Spendrups Bryggeri AB) och lades ner 1989. 1996 startade åter bryggeriet sin verksamhet under namnet Munkbo Bryggeri (Munkbo köpte även Zeunerts Bryggeri i Sollefteå), men lades ner igen 2002. 2009 återintroducerades Risingsbo av Spendrup som köpte rättigheterna efter konkursen.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1931 Brev från Elisabeth Sevon till Gustav och Alma 1914-1931
  Diverse brev från Elisabeth Sevon 1920-1926
  2 1897 — 1931 Brev till Elisabeth Sevon från Gustav och Alma 1930-1931
  Brev till Elisabeth Sevon (bland annat lyckönskningar på myndighetsdagen 1919) 1897-1925
  Brev till och från Elisabeth Sevon 1918-1931
  Brev till Elisabeth och Signe Sevon från Gustav och Alma
  3 1907 — 1933 Brev från Signe till Elisabeth 1921-1924
  Brev från Signe till Gustav och Alma 1921-1931
  Diverse brev till Signe 1907-1924
  Diverse brev till och från familjen Sevon 1911-1933
  Brev från Torsten till Elisabeth 1930-1931
  Brev till ”farbror Gustav” från Torsten uå
  4 1832 — 1932 Brevkort och telegram 1911-1932
  Sorgkort och dödsannonser 1832-1930
  Gratulationer och inbjudningar 1845-1901
  Brevkopiebok 1900-1901
  Brevkopiebok uå
  5 1862 — 1915 Korrespondens mellan Gustav Sevon och hans syskon med flera 1862-1873
  Diverse korrespondens mellan Gustav och andra familjemedlemmar och släktingar 1911-1915
  Nyårskort och tackkort mm till Gustav Sevon uå
  6 Osorterade brev
  7 Osorterade brev
 • Serie F 1: Handlingar rörande Axmar, Risingsbo, jordbruket och bryggeriet
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1862 — 1921 Brev rörande Risingsbo från Axel Tillaeus 1899-1917
  Korrespondens rörande Risingsbo 1890-1921
  Kopiebok 1862
  Kassabok 1897-1899
  Kassarapporter 1899-1901
  Diverse räkenskaper rörande jordbruket och bryggeriet 1892-1899
  Kassarapporter för mjölk, spannmål och bryggeri 1889-1891
  2 1857 — 1931 Avlöningslistor 1912-1918
  Handlingar rörande Axmar bruk/Axmar gård mm 1857-1931
  Inventarielista Axmar 1900-1901
  Handlingar rörande frånträdet av arrendet av jordegendomen vid Axmar 1918-1919
  Dagsverkesjournal mm 1911-191
  Journal ”Sparbankskommittén å Axmar Bruk” 1920-1925
  Diverse bankhandlingar 1882-1920
  Sammandrag av ladugårdsprodukter 1916-1918
  Inventariebok 1879
 • Serie F 2: Familjen Sevon, diverse handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1852 — 1947 Handlingar rörande ”Sevon-grufvan” 1852-1913
  Tablå öfver Sparbankens i Norrbärke ställning 1868
  Råd angående Kolera 1894
  Uppgifter till mantalskrifvningen i Hamrånge socken 1918
  Hyreskontrakt (änkefru Hessler) 1886
  Motbok tillhörande Anton Gustav Sevon 1891-1897
  Soldat-lego-kontrakt (drängen A.J. Skoglund) 1896
  Familjen Sevon diverse handlingar 1882-1947
  Listor över sända nyårskort 1895-1914
  Handlingar rörande fröken Hesslers död 1907
  Rättstavningsskrivningar (Hedvig Åman) 1870
  Elisabeth Sevons skolarbete 1908
  Elisabeth Sevons dagböcker 1914-1916
  Gustav Sevons tal när Ostkustbanan kom till Axmar 1925
  Promemoria rörande difteribehandling 1878
  Julhälsningar från Hamrånge kyrka 1913-1914
  Kyrkoherde K.A. Lindstöms avskedspredikan i Hamrånge kyrka 1889
  Tidningsklipp 1927-1945
  Sångtexter uå
  Minne från Sverige uå
  Gustav Sevons egentillverkade metrev
  2 1901 — 1932 Anteckningar över kosthållning 1901-1932
  Anmärkningsbok för Elisabeth Sevon 1915-1917
  Skolkataloger 1915-1916
  Nothäfte till Henrik Sevon Gustavs yngre bror) uå
  Dagböcker/almanackor/anteckningsböcker tidigt 1900-tal
  Visitkort uå
  3 1926 — 1934 Tidningar med annonser om familjen Sevon
  4 1874 — 1911 Jultidningar 1891-1911
  Anmälan till svenska Målares Taflor 1874-1877
  Minnesblad från Dalarne 1897
  5 1860 — 1871 Kataloger öfver Upsala Högre Elementar-Läroverk 1860-1871
  Kataloger öfver Upsala Kathedral-Skola 1860-1965
  6 1900 — 1934 Almanackor
  7 1874 — 1877 Svenska Familj-Journalen (tidning)
  8 1878 — 1880 Svenska Familj-Journalen (tidning)
  9 1859 — 1881 Svenska Familj-Journalen (tidning) 1881
  Bok utan namn 1866-1867
  Litografiskt Allehanda (bok) 1859
  10 1873 — 1898 Karrikatyralbum 1873-1881
  11 1875 — 1902 Nordiska Målares Taflor 1875-1877
  Krumelurer 1882-1892
  En bok för Täppan och Torpet 1902
  12 1872 — 1898 Taflor ur Sveriges Historia 1898
  Jubileumsalbum 1872-1897
  Svalan, Weckotidning för Familjekretsar 1874
 • Serie F 3: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1876 — 1931 Axmar herrgård 1896
  T. Tham 1931
  Hedda Åmans föräldrarhem i Eriksberg uå
  Blandade fotografier uå (Bjurbacken?, Nordin?)
  Silversparre uå
  Wille Ålander 1876
  Maria Ulrika Åman uå
  Västerås (okänt motiv) 1903
  Björkegreens Hotel i Örebro uå
  2 1874 — 1924 Anton Gustav Sevon uå
  Alma Sevon (född Tillaeus och AGS andra hustru) uå
  Hedvig Sevon (född Åman och AGS första hustru) uå
  Brita, Tor och Rune Westin 1924
  Falu-Bergs skolans elever 1874
  Familjen Lagervall uå
  Afgångs-afdelningen Örebro tekniska skola 1876 (Henrik Sevon)
  Wy från Bjurbäcken i Wärmland uå
  Bjurbäcken (till Gustav Sevon från ”vännerna”) uå
  En bunt oidentifierade fotografier uå
  3 1870 — 1892 Almberg, Fanny Maj 1877
  Andersson, Gustav Arvid Februari 1882
  Andersson, Maria April 1876
  Atterberg, Otto Mars 1880
  Atterberg, Otto uå
  Bergin, Claes uå
  Björnmarck Oktober 1875
  Carleberg, Hilma (gift med Carl Gyllenberg) uå
  Chörner uå
  Egnell (bryggare) uå
  Eriksson, John December 1892
  Falsen uå
  Fahlerautz (?) Vanda uå
  Fahlerautz (?) Vanda uå
  Flood uå
  Forsell uå
  Grafström, Anna December 1896
  Hallmén, J.L. Augusti 1891
  Hjortsberg, Gustav uå
  Hjortsberg, Helene uå
  Hjortsberg, Julia uå
  Hofving, Anna uå
  Hofving, Anna uå
  Hultin, Ivar uå
  Jonsson (byggmästare) uå
  Kallman, Friz uå
  Klackstadius, Karl uå
  Klackstadius, Karl uå
  Knöös (inspektor) uå
  Larsson, Emil uå
  Lindqvist uå
  Löfgren, Alma September 1884
  Nordlöf, Gustav September 1879
  Nyberg, Lina Augusti 1884
  Ollman, Anna 1888
  Persson, Emma uå
  Rydberg, Teodor och Laura uå
  Sahlström, M. 1870
  Schmidt, Hugo uå
  Selling, Sam uå
  Svedelin (professor) uå
  Svensson, L.V. Augusti 1888
  Syrberg (?) Mimmi uå
  Von Sweiberk (ingenjör) uå
  Wallerstedt, Amanda 1890
  Wallerstedt, Amanda 1902
  Wallerstedt, A.G. uå
  Wallerstedt, Claes 1882
  Wassberg, Henrikauå
  Zetterling, Anna April 1876
  1 bunt oidentifierade fotografier uå
  4 Porträtt av Hedvig Åmans morfar, Helander
  Porträtt av Hedvig Åmans mormor, Helander f. Kleofas (?)
  Motiv av Uppsala kyrka
 • Serie F 4: Övrigt ämnesordnat
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1879 — 1911 Förvaltare Sevons tjänstegöring 1896-1900
  Protokollsbok från konkursauktion 1879
  Protokoll hållet inför Domhafvanden rörande GW Kjellmans död 1879
  Boupptäckning efter GW Kjellman 1879
  Konceptkladdar AG Sevon 1879-1891
  Medlemsbrev i Wermlands och Dahls bruksbetjänings änke- och pupillkassa 1892
  Växelblock 1909-1911
  Prickbräde uå
  Ordförandeklubba tillhörande AG Sevon
  Tomt anteckningsblock
  2 1836 — 1930 Testametshandlingar rörande familjen Hessler 1836-1919
  Handlingar rörande Hamrånge-sågen 1930-tal
  Fullmakter mm 1883-1889
  Humorblad från ”Punch´s Almanack” 1914
 • Serie G 1: Kassaböcker mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1869 — 1911 Kassaböcker 1869-1911
  2 1871 — 1933 Kassaböcker 1911-1927
  Telegrafsamtal och telegram 1922-1933
  Diverse anteckningar 1889-1892
  Kassahandlingar till okända personer 1889-1895
  Kassaräkning 1871-1885
 • Serie G 2: Avräknings- och kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1872 — 1887
  2 1888 — 1903
  3 1904 — 1921