Bjästaortens Elektriska AB | Årtal: 1916 — 1954

Arkivbildare: Bjästaortens Elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1916 — 1954

Historik arkivbildare:

Bjästaortens Elektriska AB var en av Graningeverkets olika uppköpta elkraftverk.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1948 Bolagsstämmoprotokoll
  2 1938 — 1954 Styrelseprotokoll
  Styrelseberättelse för år 1946 och en brandförsäkring som var från år 1942
  finns tillsammans med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie B 1: Utgående skrivelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919 — 1920 Kopieböcker
  2 1920 — 1922 Kopieböcker
  3 1922 — 1924 Kopieböcker
 • Serie D 1: Aktieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923-
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1881 — 1955 Brandförsäkringar 1881-1952
  Kassaböcker för särskilda pensionsstiftelsen 1942-1955
  Kopieböcker 1920-1924
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1950
  2 1951 — 1954
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916
  2 1923 — 1924
  3 1925
  4 1926 — 1928
  5 1928 — 1929
  6 1930
  7 1931
  8 1932
  9 1933
  10 1934
  11 1935
  12 1936
  13 1937
  14 1938
  15 1939
  16 1940
  17 1941
  18 1942
  19 1943
  20 1944
  21 1945
  22 1946
  23 1947
  24 1948
  25 1949
  26 1950
  27 1953
  28 1954
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1925 — 1943
  2 1944 — 1948
  3 1949 — 1952
  4 1953 Inventariebok
  5 Inventariebok
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1953 Konceptkassabok 1920-1921
  Förteckningar om ej utbetalda strömavgifter 1946-1953
  2 1951 Dagbok
  3 1952 Dagbok