Bogseringskompaniet, AB | Årtal: 1918 — 1943

Arkivbildare: Bogseringskompaniet, AB

Verksamhetsperiod: 1918 — 1943

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1937 Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll 1923-1935
  Slutredovisning 1937
  Kollektivavtal 1918-1932
  Verifikationer 1923-1937
  Deklarationer 1924-1936
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1923 — 1937 Denna volym återfinns i Bollsta Bruk 1873-1972s arkiv i volym E3:193
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Aktiematrikel
  2 1933 — 1937 Inventariebok
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1928 Huvudböcker
  2 1929 — 1937 Huvudböcker
  3 1923 — 1937 Journal
  4 1923 Kassaböcker
 • Serie G 2: Avlöningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning