Bröderna Ekbergs Plåtslagerifabrik | Årtal: 1921 — 1959

Arkivbildare: Bröderna Ekbergs Plåtslagerifabrik

Verksamhetsperiod: 1921 — 1959

Historik arkivbildare:

Bolaget bildades den 19 januari 1948 och fabriken var belägen i Örnsköldsvik. Verksamheten startade i Lo, Nyland av bröderna Per Leonard och Ernst Oskar Ekberg. År 1919 flyttade den till Örnsköldsvik där Br. Ekbergs registrerades samma år. År 1937 utträdde Per Leonard Ekberg ur firman och 1938 lät Oskar Ekberg inregistrera Bröderna Ekbergs Eftr. O Ekberg. Företaget bedriver bleck- och plåtslagerirörelse, emballagefabrik m.m. Bland företagets kunder märks Mo och Domsjökoncernen med flera stora norrlandsindustrier. Omsättningen år 1954 var 1,7 miljoner.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1942
  2 1943 — 1944
  3 1943 — 1945 Kataloger
  4 1945
  5 1948 — 1952
  6 1950 — 1951 Egna offerter
  7 1950 — 1953 Utgående brev
  8 1952 — 1953
  9 1953 — 1955 Egna offerter
  10 1954
  11 1954 — 1955 Utgående brev
  12 1954 — 1955 Egna offerter
  13 1955 — 1958 Kataloger 1956-1958
 • Serie F 1: Handlingar om tillverkning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1957 Lånehandlingar 1932-1944
  Inkomna rekvisioner 1941-1944
  Militära handlingar rörande driften 1943-1944
  Provningscertifikat 1945-1957
  2 1944 — 1956 Orderkopior 1944-1945, 1955-1956
  3 1955 — 1956 Orderkopior
  4 1951 — 1952 inkomna beställningar och ordererkännanden
  5 1953 — 1954 Beställningar och ordererkännanden
  6 1954 — 1959 Avsändningavis 1954
  Ordererkännanden och beställningar
 • Serie F 2: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1954 Dagverkslistor m.m. 1945
  Lönekort 1947-1950
  Deklarationer, skattsedlar och skatteinbetalningar 1949-1954
  Löneuppgifter till Verkstadsföreningen 1952-1953
  Läkarintyg, skatteinbetalningar m.m. 1954
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 — 1950 Huvudböcker 1921-1922, 1931-1937
  Häri även inventarium 1921, 1942-1945
  Memorial 1921-1922, 1942-1944 och 1946
  Bokslut 1950
  2 1931 — 1933 Journal
  3 1934 — 1937 Journal
  4 1938 — 1941 Journal
  Häri även memorial 1938-1941
  5 1944 — 1945 Kassabok
  Häri även memorial 1945
  6 1947
  7 1948
  8 1949
  9 1950 Januari – maj
  10 1950 Juni – december
  11 1951 Januari – maj
  12 1951 Juli – december
  13 1952 Januari – augusti
  14 1952 September – december
  15 1953 September – december
  16 1954 Januari – april
  17 1938 — 1944 1938, 1943-1944
  18 1947 — 1948
  19 1950
  20 1951 Januari – juni
  21 1951 Juli – december
  22 1952 A-L
  23 1952 A-Ö
  24 1953 A-R
  25 1953 S-Ö
  26 1954 A-E
  27 1954 F-M
  28 1954 N-Ö
  29 1955 A-E
  30 1955 F-M
  31 1955 N-Ö
  32 1949 — 1951 Kassajournal, kundfodringar m.m.