Edsbyns Ångsåg, AB | Årtal: 1916 — 1968

Arkivbildare: Edsbyns Ångsåg, AB

Verksamhetsperiod: 1916 — 1968

Historik arkivbildare:

AB Edsbyns Ångsåg är föregångare till Edsbyns Träförädling. Företaget grundades 1912 och ombildades till aktiebolag 1916. Namnet ändrades till Edsbyns Träförädling AB 1968

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1967 Handlingar rörande produktion, bnader och brandförsäkring 1949-1958
  Inventering och inspektion 1927-1967
  Inventarium 1951-1967
  Aktiebrev uå
  2 Aktiebok
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952
  2 1953
  3 1954
  4 1955
 • Serie G 2: Kassaböcker och kassadagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 Kassabok
  2 1951 Kassabok
  3 1951 Kassa-kontroll
  4 1952 Kassabok
  5 1954 Kassabok
  6 1955 Kassabok
  7 1955 Kassa- dagbok
  8 1956 Kassa- dagbok
  9 1956 — 1957 Kassa- dagbok
  10 1957 — 1958 Kassa- dagbok
  11 1958 — 1959 Kassa- dagbok
  12 1959 — 1960 Kassabok
  13 1961 — 1962 Kassabok
  14 1962 — 1964 Kassabok
  15 1964 — 1965 Kassabok
 • Serie G 3: Kreditjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 Del I
  2 1950 Del II
  3 1951
  4 1951 Skogens kreditjournal
  5 1952
  6 1952 Skogens kreditjournal
  7 1953
  8 1953 Skogens kreditjournal
 • Serie G 4: Fakturaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949
  2 1950
  3 1951
  4 1952
  5 1954
  6 1955 — 1956
  7 1956 — 1957
  8 1957 — 1958
  9 1958 — 1959
 • Serie G 5: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 Dagbok
  2 1959 — 1962 Memorial
  3 1959 — 1962 Försäljningsbok
  4 1962 — 1967 Försäljningsbok
  5 1950 Rotköp
  6 1951 Rotköp
  7 1952 Rotköp
  8 1959 Rotköp
  9 1959 — 1963 Rotköp 1961-1963
  Byggnadsdirektiv för spånskivefabrik 1959-1960
  Främmande accepter 1959
  10 1936 — 1968 Rotköp 1956-1959
  Deklarationer 1951-1968
  Avlöningsbok 1936-1937