Edsbyns Träförädling AB | Årtal: 1912 — 1980

Arkivbildare: Edsbyns Träförädling AB

Verksamhetsperiod: 1912 — 1980

Historik arkivbildare:

Företaget bildades den 17 oktober 1912 i Edsbyn, Ovanåker, Gävleborgs län. Bolaget bildades 1916. Syftet med bolaget var att idka träförädling och handel med trävaror. Detta innebar tillverkning och försäljning av Plywood. lamellträ, spånskivor, samt sågade och hyvlade trävaror. Under 1949 bildar man en gemensam företagsnämnd tillsammans med AB Edsbyns Ångsåg, AB Edsbyns Möbelfabrik, samt AB Edsbyns Skidfabrik. Under 1953 skildes nämnden åt i två nämnder, varav Edsbyns Träförädling AB och AB Edsbyns Ångsåg kom att utgöra den ena. Man inrättade 1955 en gemensam pensionsstiftelse för tjänstemän som arbetet i de två företagen. Från 1957 benämndes Edsbyns Träförädling som dotterbolag till AB Edsbyns Ångsåg, då detta bolag köpt upp en stor andel aktier i träförädlingen. Från detta år avger man också gemensamma koncernräkenskaper. Från 1962 benämndes AB Edsbyns Ångsåg som dotterbolag till Edsbyns Träförädling AB. AB Edsbyns Ångsåg köpte AB Eri Möbelindustri 1961 och dennas verksamhet bedrevs i träförädlingens fabrik men med Eris maskiner. Under 1968 fusionerades ångsågen och träförädlingen och ångsågen övertog samtliga träförädlingens tillgångar. Den 8 april 1968 beslutar man sig för att ändra bolagets namn till Edsbyn Sweden AB, men ändrar sig den 1 juli 1968 till Edsbyns Träförädling AB. Bolagets syfte ändrades till ”att driva sågverks- och träförädlingens rörelse även som möbeltillverkning samt annat därmed förenlig verksamhet”. Den 30 april 1969 avverkades AB Eri möbelindustris möbelproduktion, men inte själva bolaget. Samma år förvärvade Edsbyns Träförädling AB, Fiberexlagret AB i Göteborg. År 1974 köpte Norrlands Skogsägares Cellulosa Aktiebolag, NCB, samtliga aktier i Träförädlingen och dess dotterbolag. Ägandet av AB Eri Möbelindustri avyttrades genom försäljning. Två år senare, 1976, köpte de nya ägarna SCA:s Johannedals board- och plywoodfabrik. Johannedal och Träförädlingen gick samma år ihop till ett nybildat bolag vid namn Edsbyn- Johannedal AB. Detta nya bolag blev ett dotterbolag till NCB. I slutet av 1975 förvärvade NCB Torsviks Sågverk AB och dess dotterbolag Nässjö Trävaru AB. Dessas sammanlagda verksamhet bestod huvudsakligen av en försäljningsrörelse och Nässjö Trävaru AB blir dotterbolag till Edsbyn- Johannedal AB. Edsbyn- Johannedal AB förvärvade 1983 Kilafors Trävaru AB i samband med att moderbolaget, NCB, som köpt Kilafors, i sin tur sålde samtliga aktier till Edsbyn- Johannedal. Edsbyn- Johannedal bytte nu namn till Edsbyn- Kilafors AB. AB Edbyns Ångsåg AB Eri Möbelindustri Edsbyn Sweden AB Fiberexlagret AB Skogsägares Cellulosa Aktiebolag, NCB SCA:s Johannedals board- och plywoodfabrik Edsbyn- Johannedal AB Torsviks Sågverk Nässjö Trävaru AB Kilafors Trävaru AB Edsbyn- Kilafors AB

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1978 Innehåller även styrelsehandlingar för Edsbyn- Johannedal AB 1977-1978
  Fackföreningshandlingar 1926-1947
  Patent- och registreringshandlingar 1912-1944
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1915 Korrespondens baron Henrik Rappe 1913-1915
  Fallenius och Leffler 1913-1915
  The Multiplywood Trading C:O Ltd 1912-1915
  2 1912 — 1913 Inkomna brev
  3 1913 — 1914 Inkomna brev
  4 1915 Inkomna brev
  5 1915 — 1916 Inkomna brev
  6 1916 — 1917 Inkomna brev
  7 1917 — 1918 Inkomna brev
  8 1918 — 1921 Inkomna brev
  9 1920 Inkomna brev
  10 1921 Inkomna brev
  11 1925 — 1927 Inkomna brev
  12 1929 — 1939 Inkomna brev
  13 1939 — 1941 Inkomna brev
  14 1945 — 1949 Inkomna brev
  15 1930 — 1935 Kundorder
  16 1940 Kundorder
  17 1958 — 1966 Patentansökningar, patentavtal, patentanspråk 1965-1966
  Korrespondens rörande stugor och hus, växlar, kreditupplysningar från inkassobyrå,
  leveransavtal, brandförsäkringsbevis, reversaler mm 1958-1966
  18 1953 — 1964 Korrespondens rörande stugor 1953-1954
  Hus A-Ö 1954-1955
  Hus på export 1954-1964
  19 1934 — 1947 Brev och cirkulär rörande Playwoodgruppen
  20 1940-tal Brev och cirkulär rörande Playwoodgruppen
  21 1914 — 1920 Kopieböcker 1914-1918
  Utgående brevförsändelser 1906-1920
  22 1920 — 1925 Utgående brevförsändelser
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1969 Aktiebrev 1962-1969
  Innehåller även besiktningshandlingar 1931-1947
  Kursmaterial från Träindustrins branchorganisation (TIBO) uå
  2 1954 — 1961 Kontrakt
  3 1953 — 1962 Kontrakt
  4 1912 — 1968 Avtal Playwoodfabrikanternas avtalsgrupp 1932-1947
  Diverse avtal och kontrakt 1926-1946
  Lånehandlingar och fastighetshandlingar 1912-1947
  Byggnadshandlingar 1942-1968
  Skrifter från Notarius Publicus och domstolshandlingar 1923-1939
  5 1912 — 1960 Svenska playwoodfabrikanternas föreningsbetelser 1946-1947
  Handlingar rörande rotköp 1956-1967
  Sammandrag balansräkning 1912-1947
  Inventering 1958-1960
  Handlingar rörande produktion 1933-1960
  6 1963 — 1966 Byggnads- och entreprenadsbeskrivningar för Kungliga bostadsstyrelsens hus 401 och 501
  7 1929 — 1950 Avtal
  Offerter
  Korrespondens
  Byggnadshandlingar
  Fanértork
  Fanérsvarv
  8 1960 — 1980 — tal Historik och material till 50-, 60-, och 70-års jubileum
  9 1922 — 1979 Prospekt och offerter
  10 1970 — 1980 Tidningsartiklar och annonser
  11 1908 — 1969 Anteckningsbok för inspektionsförättare rörande arbetsförhållanden 1918-1963
  Förteckning över inträffade olycksfall 1929-1947
  Ångpanneböcker
  12 1952 — 1958 Kopior på fraktsedlar, debiteringsuppgifter på fraktkredit, handlingar rörande försäkringar
 • Serie G 1: Kassabokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1935 Huvudböcker
  2 1936 — 1955 Huvudböcker
  3 1913 — 1915 Avräkningsböcker
  4 1916 — 1927 Reskontra
  5 1928 — 1931 Reskontra
  6 1912 — 1913 Kassaböcker/dagböcker
  7 1913 — 1915 Kassaböcker/dagböcker
  8 1916 Kassaböcker/dagböcker
  9 1920 Kassaböcker/dagböcker
  10 1925 — 1927 Kassaböcker/dagböcker
  11 1928 — 1929 Kassaböcker/dagböcker
  12 1930 — 1931 Kassaböcker/dagböcker
  13 1932 Kassaböcker/dagböcker
  14 1933 — 1935 Kassaböcker/dagböcker
  15 1934 Kassaböcker/dagböcker
  16 1935 Kassaböcker/dagböcker
  17 1936 Kassaböcker/dagböcker
  18 1937 Kassaböcker/dagböcker
  19 1938 Kassaböcker/dagböcker
  20 1939 Kassaböcker/dagböcker
  21 1940 Kassaböcker/dagböcker
  22 1941 — 1942 Kassaböcker/dagböcker
  23 1942 — 1943 Kassaböcker/dagböcker
  24 1943 — 1944 Kassaböcker/dagböcker
  25 1944 — 1945 Kassaböcker/dagböcker
  26 1950 Kassaböcker/dagböcker
  27 1951 Kassaböcker/dagböcker
  28 1952 Kassaböcker/dagböcker
  29 1953 Kassaböcker/dagböcker
  30 1954 Kassaböcker/dagböcker
  31 1955 Kassaböcker/dagböcker
  32 1955 Kassaböcker/dagböcker
  33 1956 Kassaböcker/dagböcker
  34 1956 — 1957 Kassaböcker/dagböcker
  35 1957 — 1958 Kassaböcker/dagböcker
  36 1958 Kassaböcker/dagböcker
  37 1959 — 1961 Kassaböcker/dagböcker
  38 1959 Kassaböcker/dagböcker
  39 1961 — 1962 Kassaböcker/dagböcker
  40 1962 — 1964 Kassaböcker/dagböcker
  41 1964 — 1965 Kassaböcker/dagböcker
 • Serie G 2: Fakturaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949
  2 1950
  3 1951 — 1953
  4 1953 — 1955
  5 1954 — 1955
  6 1956
  7 1956 — 1959
  8 1958
  9 1958 — 1959
  10 1959 — 1962 Försäljningsböcker
  11 1962 — 1967 Försäljningsböcker
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 — 1966 Inventarieböcker
  2 1959 — 1962 Memorial
  3 1962 — 1965 Memorial
  4 1950 Kreditjournal
  5 1951 Kreditjournal
  6 1951 Kreditjournal
  7 1952 Kreditjournal
  8 1952 Kreditjournal
  9 1951 Rotköp
  10 1951 Rotköp
  11 1952 Rotköp
  12 1952 Rotköp
 • Serie G 4: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1914
  2 1915
  3 1916 — 1917
  4 1916 — 1920
  5 1925
  6 1930
  7 1935
  8 1940
  9 1945 — 1980