Ekströms, A, Maskinaffär AB | Årtal: 1905 — 1967

Arkivbildare: Ekströms, A, Maskinaffär AB

Verksamhetsperiod: 1905 — 1967

Historik arkivbildare:

Ekströms, A, Maskinaffär AB grundades 1905 av Arthur Ekström som till en början sålde maskindelar till cellulosaindustrin men efter några år började han anställa ingenjörer som både uppfann delar och förbättrade andras konstruktioner; Bland annat Ekströms kulsotningssystem och ingenjör Svensons flisfyllningsapparat. Kulsotningssystemet är utvecklat av Ekström själv och används fortfarande idag. Svenssons flisfyllningsapparat var under en tid världsledande. Ekströms utvecklade en organisation med agenter över hela världen och där man hade ingenjörer som uppfann och förfinade delar. Dessa ingenjörer fick antingen provision på försäljning eller som Ingenjör Svenssons fall börja med egen tillverkning med Ekström som uppdragsgivare. Tillverkning skedde via anbud eller i egna dotterbolag. 1 oktober 1966 blev A Ekströms maskinaffär AB ett dotterbolag till Sunds AB

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Patent
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1952 Canada
  Patent nr 229225 År 1930
  Patent nr 317532 År 1931
  Patent nr 329162 År 1933
  Finland
  Patent nr 13213 År 1929
  Patent nr 15587 År 1932
  Patent nr 16366 År 1933
  Patent nr 16366 bilaga År 1935
  Patent nr 18035 År 1936
  Patent nr 19239 År 1937
  Avskrift patent nr 16 +2 bilagor. 2 bilagor till patent nr 18035
  Frankrike
  Patent nr 832563 År 1938
  Holland
  Patent nr 50892 År 1941
  Norge
  Patent nr 54565 År 1932
  Patent nr 58666 År 1933
  Patent nr 61885 År 1937
  Patent nr 61917,59323 År 1938
  Patent nr 66250 År 1938
  Korrespondens medföljer.
  Polen
  Patent nr 29482 År 1940
  Sverige
  Patent nr 68986 År 1927
  Patent nr 69044 År 1928
  Patent nr 85229 År 1932
  Patent nr 85231 År 1932
  Patent nr 87758 År 1934
  Patent nr 90707 År 1931
  Patent nr 95611 År 1937
  Patent nr 97725 År
  Tillägg till patent 90707
  Patent nr 101068 År 1931
  Patent nr 117071 År 1937
  Protokoll imperialpressar År 1939
  Tjekoslovakien
  Patent nr 47072 År 1933
  Patent nr 33330 År 1930
  Patent nr 39534 År 1931
  Patent nr 69744 År 1940
  Patent nr 75822 År 1946
  Tyskland
  Patent nr 160852 År 1938
  Patent nr 585062 År 1929
  Patent nr 593473 År 1932
  Patent nr 614877 År 1928
  Patent nr 861963 År 1944
  USA
  Patent nr 1820994 År 1931
  Patent nr 1847589 År 1932
  Patent nr 1914073 År 1933
  Österrike
  Patent nr 126794 År 1931
  Patent nr 131396 År 1931
  Patent nr 141496 År 1934
  Patent nr 156163 År 1939
  Patent nr 175146 År 1952
  2 1926 — 1955 Bird Machine Company USA korrespondens
  Belgien
  Patent nr 465469 År 1946
  Patent nr 516029 År 1952
  Canada
  Patent nr 265248 År 1926
  Patent nr 316083 År 1931
  Patent nr 352747 År 1935
  Patent nr 401114 År 1941
  Patent nr 452952 År 1948
  England
  Patent nr 404883 År 1932
  Patent nr 615469 År 1946
  Finland
  Patent nr 15018 År 1929
  Patent nr 25228 År 1946
  Patent nr 27227 År 1952
  Frankrike
  Patent nr 742296 År 1932
  Patent nr 926041 År 1946
  Patent nr 1139202 År 1952
  Holland
  Patent nr 68089 År 1952
  Japan
  Patent nr 89581 År 1930
  Patent nr 222110 År 1956
  Norge
  Patent nr 69830 År 1943
  Polen
  Patent nr 33518 År 1949
  Schweiz
  Patent nr 308336 År 1952
  Sverige
  Patent nr 68741 År 1927
  Patent nr 71037 År 1928
  Patent nr 76363 År 1929
  Patent nr 87981 År 1929
  Patent nr 91130 År 1935
  Patent nr 92956 År 1931
  Patent nr 100679 År 1929
  Patent nr 101591 År 1937
  Patent nr 104028 År 1939
  Patent nr 107314 År 1943
  Patent nr 112337 År 1929
  Patent nr 121145 År 1943
  Patent nr 122081 År 1944
  Patent nr 125653 År 1944
  Patent nr 141568 År 1951
  Patent nr 165396 År 1952
  Patent nr 172323 År 1955
  Patent nr 967238 År 1948
  Tjeckoslovakien
  Patent nr 56474 År 1936
  Patent nr 79979 År 1950
  Tyskland
  Patent nr 481955 År 1929
  Patent nr 533005 År 1931
  Patent nr 590837 År 1934
  Patent nr 681604 År 1936
  USA
  Patent nr 1669307 År 1928
  Patent nr 2694531 År 1954
  Österrike
  Patent nr 186847 År 1955
  3 1952 Patent ansökan T. Ygges pump
  USA
  Patent nr 146760 År 1952
  Canada
  Patent nr 642745
  England
  Patentansökan 7604/55 England
  Motsvarar enligt uppgift ej fullständigt av patent 146760
  Finland
  Patentansökan nr 27.752 Finland
  Pumphjul för centrifigalpumpar motsvarande Svensk patent nr 146.760
  Sverige
  Patentansökan Sverige skovelhjul för ygges Pumpar, fläktar och turbiner.
  Tyskland
  Patentansökan A. 17.387 Tyskland
  Ygges pumphjul
  USA
  Patentansökan nr 335.183
  Ygges pump
  Patentansökan nr 398.134
  Tillägg till USA patentansökan 335.183
  Substitute application Ygges pump.
  Hissmofors AB Jönssons silar Orginalkontrakt.
  Jönssons dödsbo
 • Serie F 2: Avtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1969 Avtal med mera rörande uppfinnare med Ekström som licenstagare. (Se ävan agenter och uppfinnare)
  John Jansson 1956
  Sune Svensson massaprovtagningsapparater 1954-1960
  Sune Svensson cirkulationssystm 1938-1956
  Sune Svensson flisfyllningsapparater 1926-1969
  Strindlund filter 1952-1967
  Ahlberg Åke, Boman Erik Limningsmetod 1959
  Säll Erik regulatorer 1926-1967
  Lindström Gunnar spolapparater 1945-1967
  Wallin Hugo cirkulationsanläggningar 1929-1967
  Professor Wullsch. F våtseparator 1960
  Strömberg-Ryman 1951-1952
  Fiske fabriks AB tätanordning för roterande silar 1959
  Fahlén Lennart kutterskydd 1951-1959
  Frenzel & Co. G.M.B.H paraffineringsmaskin mm 1957
  A. Borglin, NG Rehnström, U. Ryman impulsgivare 1952-1955
  Kinnestrand Sven 1955
  Circula AB 1954
  Polyteknisk sondklot hydroformator 1963-1966
  Polyteknisk supersond 1961-1964
  Nyberg och Barle massaösare 1955
  AB Kamyr lapningsbinge 1963-1964
  Bird centriffler 1963-1967
  Jakobsson Folke 1960-1966
  Stromberg Nivåvisare 1954-1961
  Wåhlin stålspridare 1953
  Nyberg Urvattnare spölapparat 1955-1965
  Lyrén, Johansson rensbart spritsrör 1954-1955
  Lundbergs sterbhus El- Cloratorn 1959
  Lundström Gunnar Akustisk indikering av cirkulerande material 1960
  2 1936 — 1960 Avtal, diverse korrespondens med agenter och uppfinnare ordnade A-V (K och O är tomma)
  3 1934 — 1967 Ekströms gamla agentavtal. Se även agenter och uppfinnare 1934-1967
  Rosenblad corporation Ekman, Wiggers, Nils Thurne 1950-1966
  Holm & Co, Leje & Thurne, Merrem & La Porte 1953-1966
  Faber, Thunes, Willén, Lamm 1948-1967
  Sandvik Canadian, Peter Lönn, Sternberg & Philips 1950-1967
  AH Lundberg, Melvin Brothers, Imex, Göransson 1951-1967
  Brynjolson, DeLaval, Isliker, Alfsen & Gunderson 1934-1967
  Biffar & Yung, Black Clawson, Goitre 1953-1967
  Spector, Square Company, Küderling 1956-1966
  Elliot-Automation, Stein Atkinson Vehbi Lacin 1962-1966
  Braune, Helmuth Christiani, Torsa, Julio Montaner Palli 1952-1967
  4 1940 — 1967 Licenser lämnade Bird Machin Company samt diverse samarbetsavtal
  Säll- receptorer 1941-1967
  Rotodens koncentrationsgivare 1963-1967
  Jönsson silar och Lundgrens svär 1940-1967
  Eck kalendrar (Joseph Eck & Söhne Düsseldorf) 1940-1967
  Calor & Sjögren Frottermaskin virvelrensare 1962-1967
  Trischberger fuktighetsmätare mm Birkesdorf 1961-1965
  Sternberg & Philips vändskivor 1955
  Kvarnströms fabriks AB stabiliseringsvalser 1948-1953
  Maskin Tellus Live bottom bin (se kamyr AB) 1964
  5 1948 — 1967 Ekströms licensgivningsavtal upptagna ifrån löparna i källaren i maj 1974, 1948-1967
  Utita (Strindlund-Ekström filter) Lurgi (Svenssons flisfyllning) 1957-1966
  Black Clawson USA Strindlund filter 1952-1967
  Frint Volz Sohn Frankfurt AM Circulation, Strömbergs nivåvisare, Lindströms spolapparat 1952-1964
  Rauma- Repola .O.Y. Jönssons-Lindgren Silar, Lindströms spolapparat 1949-1966
  Stephens-Adamson M.F.G Co Jacobson (Live bottom bin) 1962-1967
  Melvin Brothers Säll-regulatorer 1958
  Imex Säll-regulatorer, Jönsson-silar 1955-1957
  Empacel 1961-1967
  Vöest 1963-1966
  Jönsson Nils Avtal mm 1957-1968
  Mätningar Billingsfors:
  Se licensgivningsavtal
  Ritningar, Circulationssystem, Snabblock
  Raporter Billingsfors-Långed 1958
  Resultat av koken 1958
  Resultat av vattenprov 1958
  Korrespondens 1956-1958
  Beräkningar 1955-1957
  Provark diagram 1958
  Provark 1958
  Diagramkopior 1958
 • Serie F 3: Juridik
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1943 A Ahlström Warkaus cellulosafabriken
  Aktiengesellschaft fur zellstoff
  Zellstoff und papierfabrikation Aschaffenburg (se Walsun) 1926-1940
  Alzenau Cellulosenfabrik 1936
  Arnaur Machinen-papierfabrik 1926-1928
  Attizol Z.A.G. Cellulosafabrik 1937
  Baltischen Cellulosafabrik 1928
  Bengtsfors sulfit AB 1929
  Billerud AB Gruvöns pappersbruk 1935-1937
  Billingsfors-Långed 1926-1937
  Bonac. J, Lepenko, Ljubliana Jogoslavien 1938-1939
  Bonaventure Pulp & Paper Company 1927
  Brusafors AB- Hällefors 1935
  Burgo cartiere Torino 1939
  Bächammars AB Åmotfors Pappersbruk 1937
  Böhnsdalens Mills Ltd. 1941-1942
  Charm A-G Papierfabrik 1937
  Dynäs AB Väja 1936
  Edsvalla Bruk 1937
  Emsfors Bruk 1926
  AB J.W. Engqvist O.Y. Tammerfors 1937
  Enso AB 1926
  Essvik Sundsvall Cellulosa AB (Essvik-Östrand) 1934-1939
  Fehldmüle (Verk Cosse und Sackheim) 1934-1937
  Fiskeby fabriks AB Skärblacka 1936
  Forss AB Köpmanholmen sultatfabrik 1937
  Frövifors AB 1926
  Gadelius se telegraph adress knutius
  Van Gelder zonen Holland N.V. vereenigde koninklijke papierfabriken 1936-1937
  Greaker cellulosafabrik 1934-1936
  Gulskogen cellulosafabrik 1938
  Göta sulfitbolag 1930
  Hackman & Co Johannes sulfitfabrik Finland 1937
  1 st flisfyllningsapparat för Hafslund Se Borregard se The kellner partington pulp Co
  Harmanecka Tovaren na papier Tjekoslovakien Harmanetser papierfabrik A-G 1937
  Heinricthaler papierfabrik Prag 1937
  Hellefors bruks AB Fredriksberg 1926-1942
  Hokusen Gadelius & Co AB Japan 1935-1936
  Holmen bruks och fabriks AB
  Loddby sulfitfabrik Aby, Wermbol sulfatfabrik
  Katrineholm, Hallsta pappersbruk Hallstavik 1926-1943
  Hunfos fabrikker 1937
  Husum sulfatfabrik 1939, Husums sulfatfabrik 1936
  Hylte bruks AB Fabriker Hylte och Rödöbruk 1926-1936
  Hörnefors sufitfabrik 1937
  Iggesunds bruk 1926-1936
  Katfors fabrikker Geithus 1936
  Katrinefors sulfitfabrik 1939
  Kaukas fabrik Willmanstrand 1935-1938
  The Kellner-Partington pulp Co. Fabriker Villach, Hafslund, Klarafors, Forshaga, Hallein, Edsvalla, Borregaard, Aktiesällskapet Borregaard 1934-1937
  Kluczewska frabrik Warszawa 1937
  Telegraph adress knutius Stockholm
  Gadelius & Co. Stockholm 1938
  Konga AB 1926-1936
  Korsnäs sågverk AB Cellulosafabrikernas Korsnäsverken 1932-1944
  Kostheim – Oberleschen 1929-1936
  Kramfors AB 1925-1934
  AB Krogstad Cellulosa fabrik 1937
  Stora Kopparbergs Bergslags AB 1946
  Kubler & Niethammer, Gröditz 1938-1939
  Kymmene Aktiebolag Kuusankoski Finland 1930-1935
  2 1926 — 1945 Linzinger papierfabrik 1937
  Lessebo Aktiebolag 1926-1935
  Lilleström fabrikk 1939
  Lincoln pulp & paper Company 1927
  Ljusnan sulfitfabrik 1938-1939
  Lukawets 1933-1934
  Mackmyra sulfit 1926-1934
  Manchu pulp Japan 1936
  Mo Domsjö AB 1936-1937Moldaumühl Brüder Porak 1934
  Munkedal AB 1926-1936
  Mölnbacka- Trysil Deje 1937-1939
  Nemenyz Budapest-Csepel Ungern 1937-1939
  Nensjö cellulosa AB fabrikerna
  Sprängsviken, Nensjö, Strömnäs 1935-1937
  Nettingsdorfer papierfabrik 1940-1941
  Nippon Jinken 1934-1937
  Nordische papier fabrik und zellstof Tallin 1938
  Nyhamn AB Verk Nyhamn, Östrand 1937-1938
  Obbola cellulosa fabrik 1935
  Okrifel cellulosafabrik 1936
  Ortviken 1938
  Oskarström sulfitfabrik 1927-1932
  Panstwowa Wytworina Prochu Pionki 1937
  Papyrus AB Mölndal 1935
  Perlen papierfabrik Luzern Schweiz
  Peterson & son 1940
  Rauma Wood L.T.D. 1937
  Robertfors bruk 1938-1939
  Rosenberger Zellulosenfabriks A.G 1934-1935
  Rosenlew 1937-1938
  S. Schiel S-sori verken Busteni/Rumänien
  Piatra-Neamt 1928-1929
  Skoghallsverken 1934
  Skotselv 1936
  Skutskärsverken Stora Kopparberg AB 1926-1939
  Slovakische papierfabrik A.G Ruzomberok 1933
  S.N.I.A. Viscosa 1937-1939
  Spiro Ignas & Söhne Böhmisch-Krumauer
  Maschinenpapier fabrike 1926-1937
  Steinbock 1928
  Steinhagen Saenger Warschau 1938
  Steyrermühl 1937
  AB Stjernfors-Ställdalen Ställdalens bruk 1938-1939
  Storviks AB 1926
  Strasbourg 1937
  Ströms bruk AB 1936-1941
  Strömnäs bruks AB 1926-1945
  Sunds AB Söråkers sulfitfabrik 1926-1945
  Svanö AB 1934
  Svartvik Sundsvallsbolagen AB 1937-1940
  Surahammars bruks AB
  Sörstafors pappersbruk Kolbäck 1926-1935
  Tegfors werk 1926
  Titaghur paper mills Calcutta 1936-1938
  Tolstad Taiwan 1936
  Tofte cellulosefabrik 1936-1938
  Tolmezzo 1937-1939
  Tornator O/Y kaukopään sulfaattitehdas 1930-1934
  Toyo pulp Japan 1936-1937
  Turciansky cellulosafabriks AB 1937
  Ullriksfors sulfitaktiebolag 1940
  Utansjö 1937
  Valdhof,Kexholm Finland
  Mannhem, Wangen, Tilzitz 1934-1943
  Walkiakoski osakeyhtiö 1934
  Walsum verk 1936-1937
  Vargöns AB 1926-1937
  Verein 1927-1939
  Weibel J-B Becancon Frankrike 1928
  Vestfos 1937-1938
  Wiedes papierfabrik 1937-1938
  Viftavarvs AB 1936-1937
  Vikmansahyttans AB 1927-1933
  Zarnesti Brasov cellulosaZ 1938
  Zilinaer Reval cellulosafabrik 1934
  Yhtyneet paperitehtaat
  Osakeyhtiö jämsänkoski 1936-1937
  Äänikoski AB Finland 1937
  Åmotfors AB pappersbruk 1935-1937
  Öhrvikens AB 1935
  KONTRAKT MELLAN GÖTAVERKEN OCH FABRIKER
  Aspa bruk Munksjö AB 1946-1952
  Frövifors AB 1944-1949
  Gruvöns bruk grums se även Kyrkebyn
  Husum Mo Domsjö 1951-1953
  Iggesunds bruk 1948
  Korsnäsverken 1942-1943
  Kyrkebyn Billeruds AB Säffle se även Gruvöns bruk Grums 1949-1952
  Marmaverken 1947-1948
  Nensjö 1952
  Grängesberg – Oxelesund 1950-1953
  Handlingar mellan Götaverken och ett okänt företag i Ryssland 1940-1942
  Sandviken 1951-1953
  Sjuntorp 1948-1952
  Skohallverken 1944-1945
  3 1946 — 1953 AB Statens skogsindustrier Karlsborgsverken 1952-1953
  Sågmyra 1946
  Åmotfors 1948-1952
  4 1960 — 1964 SCA Tvisten med Roland Lindberg
  Tvisten gäller ett filter
  Advokater korrespondens
  Utlåtande Direktör Bladh Avtal
  Handlingar rörande Lindblads filter
  Advokat Lennart Haara Advokatfirman Lundberg & Åkerlund
  Ingengör Roland Lindblad korrespondens
  Meddelanden
  Patentingenjör, Patentbyrån
  Rättshandlingar
  Skiljenämnd
  ORDER UTFÖRDA AV JÖNKÖPINGS MEKANISKA VERKSTAD OCH HANDLINGAR RÖRANDE KULSOTNINGSSYSTEMET (PATENT, AGENTER, LICENSER MM)
  5 1935 — 1960 Kulsotning allmänt 1954-1960
  51978
  Skoghallsverken Råsander, Bertil Junger 1953-1959
  51564
  Toyo pulp Japan, Marocko, Parén, Steinmüller 1952-1953
  49686
  Bäckhammars bruk Björneborg 1952
  49226
  Statens skogsindustrier Piteå 1952
  48968
  Distilleria Di Cavacere Padova Italien 1951
  48547
  Tomakomai Seishi. Kk Japan 1951
  48546
  Kokusaku pulp kogyo kk Japan 1951
  48545
  Nippon pulp kogyo kk Japan 1951
  48429
  Dynäs 1951-1953
  47792
  Nettingsdorfer papierfabrik 1950-1951
  47791
  Polen 1950-1952
  47790
  -1950
  47523
  Statens skogsindustrier Karlborgsverken 1950-1951
  47025
  Soteva 1950-1951
  46896
  Tjekoslovakien verk Bukoza 1949-1950
  46550
  Polen 1949-1950
  46462
  Polen 1949-1950
  46382
  Skutskärs fabriker 1949
  46254
  Tjekoslovakien verk Stéti 1949-1950
  46162
  AB BillingsforsLånged 1948-1950
  46113
  Polen 1948
  46112
  Holland 1948
  46087
  Uddeholm AB Skoghallsverken 1948
  46084
  Borås Wäveri 1948
  45934/45954
  Munksjö Vaggeryd 1948
  45870/45880
  Sandarne Kramfors AB 1948
  45698
  Sandarne sulfatfabrik Kramfors 1948
  45429
  Korsnäsverken 1947-1948
  45224
  Jugoslavien 1947
  45039
  Skoghallsverken 1947
  45008
  Södersjukhuset Stockholm 1947
  44859
  Vin & Spritcentralen Åhus 1947
  44796
  Värnamo Lasarett 1947
  44767
  Åhlen & Åkerlunds förlag 1947
  44709
  Deje Sulfatfabrik 1946-1947
  44554
  Fiskebys fabriks AB Skärblacka 1946
  44535
  Edsvalla bruk 1946-1947
  44476
  Vivsta varvs AB 1946
  44406
  Obbola sulfatfabrik 1946
  44373
  Strömnäs bruks AB 1946
  44228
  Forss AB Köpmanholmen 1946
  44210
  Statens skogsindustrier Karlborgsverken 1946
  44204
  Central Lasarettet Jönköping 1946
  44172
  Domsjö AB 1946
  44066
  Munksjö AB 1946
  44065
  Munksunds AB 1946-1947
  44050
  Silfa fabriks AB 1945-1946
  43973
  Central Lasarettet Karlskrona 1945
  43971
  Fredrikbergsverken 1946
  43969
  Strömnäsbruks AB 1946
  43830
  Nensjö Sulfatfabrik 1945
  43791
  Akademiska sjukhuset Uppsala 1945
  43651
  Linberedningsverket Laholm 1945
  43644
  Statens skogsindustier Karlborgsverken 1945-1946
  43634
  Obbola cellulosafabrik 1945
  43607
  Yxhults stenhuggeri Hällabrottet 1945
  43455
  AB Tekniska fabriken gripen 1944
  43329
  Ala sågverk Ljusne 1944
  43295
  Stockviksverken 1944
  43033
  Stockholms siprexfabrik AB
  A-2410
  Hult, Parén 1944
  42709
  AB Karlhamns oljefabriker 1943
  42675
  AB Mölnbacka – Trysil Forshaga 1943
  42580
  Statens skogsindustrier Piteå 1943
  42574
  Köpingbro sockerbruk 1943
  42121
  Borås Band & Hängselfabrik 1942
  42080
  Manufaktur AB Malmö 1941
  41680
  Sabbatsbergs Sjukhus 1941
  41467
  Ryssland 1940-1941
  4620/35
  Skoghallsverken
  6 1941 — 1963 Jurudik Diverse personer och firmor:
  Arnell, Sten, Direktör 1953-1955
  Branell, Erik 1952-1955
  Bratt, Torben 1955-1963
  Hult, Gunnar 1952-1960
  Lindgren, Karl 1955-1956
  Malm, P.G 1961-1963
  AB Skoglund & Olsson 1960
  Santiago, Chile 1955
  Sonesson, Birger 1956
  Säll, Erik 1941-1943
  Tammerfors Linne & Jern manufaktur AB 1948
  Tolstad, Knut 1953-1959
  7 1950 — 1953 Jurudik Floragatan 4 A-E
  Köp och reparationer mm Floragatan 4, 1950-1953
  ASEA 1950
  Arbetsnämnden Stockholms stad 1950-1951
  Aromikol AB 1951
  Byggnadsnämnden Stockholms stad 1950-1953
  AB Björklund & Vedin 1950
  Barton, Carl Byggfirma 1950-1951
  Einar Cassel Revisor 1950-1951
  Calmenius, Folke Revisionsbyrå 1950
  AB Otto Dahlin 1951
  Elektronik AB, Advokat Ola Ellwyn, Einarsson W.A. 1950-1952
  AB Enköpings verkstäder 1950-1952
  L-M Eriksson 1950-1951
  8 1945 — 1965 Jurudik Floragatan 4 F-Z
  Köp och reparationer mm Floragatan 4, 1945-1965
  Kassabok Floragatan 4, 1964-1965
  Rune Ferner AB 1950-1951
  Grundell, Olof Arkitekt 1950-1951
  Holmström & Johansson
  Hyresgästföreningen Stockholm 1950-1952
  Hyresnämnden Stockholms stad 1951-1953
  Hälsovårdsnämnden Stockholms stad 1951
  Installatör AB 1950
  Jährn och Heilborns Elektriska AB 1952
  Lagerlöf Advokatfirma 1951-1952
  Lindell Olof Direktör 1951
  Lindqvist, G. Kamrer 1951
  Ljungholm, Folke Advokat 1950-1951
  Ljus och kraft installationer 1950
  Lundberg & Blom Byggnadsfirma 1951-1952
  Lundholm, Harry Ingengör 1945-1950
  J. M. Lundholm 1950-1951
  Löfstedt, G. Byråchef 1950
  Nordström V: Grosshandlare 1951
  Nordström Linbanor AB 1951
  S. Norling 1951
  Rikstelefonbyrån 1950
  AB Saniphone 1951
  Schanger Anders Advokat 1951
  Elektriska AB Siemens 1951
  Soliditet AB 1950-1951
  8 sotningstrakten 1951
  Svenska petrolium AB Standard 1951
  Statens bränslekommission (Lista hyresgäster Floragatan 4) 1951
  Statens handels och industrikommission 1950-1951
  Stockholms gas och elektricitetsverk 1951
  Stockholms stads fastighetskontor 1950
  Stockholms Stadshypoteksförening 1950-1951
  Stockholmstidningen AB 1947-1952
  Stockholms vattenreningsverk 1950
  Städernas vakt AB 1952
  Svensk Industriförening 1950-1951
  Sveriges Kreditbank AB 1951
  Lars Tangberg Målerifirma 1952
  Telefonbyrån 1951-1952
  Tele – Schöder 1951
  Hugo Theorells Ingenjörsbyrå 1950
  Telegrafverket 1950
  Telesignal AB 1950
  Trelleborg gummifabriks AB 1951
  Sam Wallin 1950
  Vegetebolagen 1950-1951
  Yrkesinspektionen Stockhalm 1950-1953
  J. E. Zachrisson 1950-1952
  9 1926 — 1952 Kontrakt ordnade A-B
  Handlingar rörande ingenjör Svenssons flisfyllningsapparater. A-Ö 1926-1952
  Gällande 1 mars 1948 prislista Svenssons flisfyllningsapparater
  Herrn Ingenieur Fryderyk Alex Polen 1939
  Arland 1950
  Associated Pulp & Packer mills L.T.D 1951
  Australian paper manufacturers limited 1948-1950
  Baienfurt 1951
  Bergvik 1946
  By air Lake Archer Bird machine & Co 1943
  Brigi & Bergmeister Niklasdorf Österrike 1950
  Brobeck A Överingenjör 1938
  Calais Frankrike 1946
  Celdit Italien Fabrikerna Cuneo, Tresigallo, Capua 1939-1940
  Centrala Biuro budowy Zabrze Polen 1948
  Centrala zaoptrzenia I Zbytu Lodz 1947
  Eds Bruks AB 1945-1946
  Eklöf AB 1949
  Eppen papierfabrik Winsen 1949
  Ettlinger-Maxau am Rhein 1949
  Otto J Faber 1948
  Fiskeby fabriks AB Skärblacka 1950
  Frantschach papierfabrik Österrike 1951
  Gadelius & Co Tokyo, Osaka & Darien Japan 1938
  German & Jacobsen 1943-1944
  Grycksbo pappersbruk AB 1949
  Hellefors bruks AB 1946
  Herre 1947
  Hinterberg 1951
  Hurum 1947
  Husum Mo- Domsjö 1936
  Håfreström AB 1951
  Iggesunds bruk 1945-1946
  Investa AG Tjeckoslovakien 1951
  Jakobstad Cellulosa 1947
  Johnsson & Cie
  Kannani Finland 1942-1947
  Kellner-Partington, Villach 1944
  Industria klabin do Parana sao Paulo 1948
  Korsnäs sågverks AB 1947
  Stora Kopparbergs Bergslags AB 1949
  Societe Landaise celluloes Frankrike 1948
  Herrn Professor Freiherr von Lassberg 1934-1937
  Leykam-Josefsthal AG Österrike 1949
  Herr Ingenjör T Lindstedt 1947
  Lurgi gesellschaft für chemie und Hüttenwesen M.B.H. Franfurt am Mein 1936-1956
  Maskin och bro Helsingfors Finland 1939
  Herrn Diplomat Ingenjör R. Mehlo 1950
  Melhoramentos Brasilien 1947
  Munksjö AB 1936
  Nadniemenska sa Warszawa Polen 1939
  Navarr Grand Quevilly Frankrike 1949
  Neusiedler AG für papierfabriken Hilm-Kematen Österrike 1951
  New York & Pennsylvania Co Inc. 1953
  Niedomice Fabrik Polen 1943-1948
  Norrsundets sulfatfabrik 1940
  Oulu Finland 1952
  Okriftel Zellulosefabrik Väst Tyskland 1950
  Cellulose du Pin 1947
  Penobscot USA 1946-1947
  M. Peterson & Son Moss Norge 1945
  Polimex Warszawa Polen 1948-1950
  Povazske Narodny Podnik Tjekoslovakien 1947
  Qubec north shore paper company 1950
  Saugbrugsforeningen Halden 1947-1948
  Sica Paris Frankrike 1952
  Skogkallsverken 1946-1948
  Slezske opava Tjeckoslovakien 1947-1948
  Sniace Madrid Spanien 1946
  Paul Steinbock papier und zellulosen fabrik Frankfurth 1944
  Strömsbruks AB 1939-1941
  Sjune Svensson Hissmofors Krokom 1926-1939
  Sümer Bank Turkiet 1946
  Tvornica celuloze Prijedor 1952
  Toppila Finland 1949
  Fabrik Jugoslavien 1952
  Weissenbach 1944
  R. Wilen AB (Fabriker Finland, Ryssland) 1935-1945
  Vivsta Varv AB 1948
  Firma Voith Heidenheim 1952
  Wrissenbach Frankfurht Tyskland 1944
  Yhtyneet Helsingfors Finland (Jämsänkoski) 1945
  Övergård & Co 1945
  10 1930 — 1955 Brobecks cirkulationssystem G-K
  Brobecks cirkulationssystem Kunder, kontrakt, avtal 1930-1955
  Kontrakt, avtal, Ekströms – Brobeck mm 1931-1955
  Firma Gadelius & Co 1930-1950
  Firma Van Gelder zonen 1934-1937
  Haarlan sellulosa Lievestuore 1932-1935
  Heinrichthaler papierfabrik (ett flertal fabriker) 1937-1938
  Hokuvetsu seishi kk Japan 1933-1938
  Hokusen seishi kk Japan 1933-1938
  Holmens bruk 1935-1940
  Firma S. Hutter 1952-1956
  Ismit Turkiet 1932-1938
  J-D Jenssen Company New York 1931-1934
  Johnson & Cie Frankrike 1944
  Kajana Finland 1932-1937
  Kanega Fuchi Japan 1936-937
  Mirko Karaman Vojnoviceva Jugoslavien 1940-1941
  Kellner Partington Paper pulp (Österrike, Noege) 1933
  Kohkoku Jinken pulp Japan 1949-1950
  Kokusaku pulp Japan 1938-1942
  Konga AB 1936
  Kotoku Ashi pulp Japan 1938-1939
  Kramfors leverantör Avesta 1930-1931
  Kushiro Japan 1933
  Kymmene AB leverantör Avesta 1930-1935
  Källe regulatorer 1931
  11 1924 — 1963 KONTRAKT
  Ordnade A-B
  Protokoll, avskrifter, ekonomipriser
  Acierex AB 1945
  Afoss maskin AB 1954
  Ahlin Alb. 1925
  Fryderyk, Alex 1939
  Firma Alfsen og Gunderson 1936-1960
  AWG Allgemeine Werkzeug maschinen aktien gesellschaft 1940-1941
  Allmänna Svenska elektriska AB 1942
  Lauritz Andersen & Co 1954-1961
  Erland Andersson 1950-1951
  Rupert Andersson Ljusfors bruk 1947-1950
  Anilin kompaniet 1937-1946
  Arland papierfabrik 1950
  O. Y. Arturus AB 1927-1957
  Atlas Diesel 1939
  Avesta Jernverk AB 1935-1953
  Babcock & Wilcox Limited 1953-1964
  Badische 1938-1939
  AB Bahco 1952-1963
  Baienfurt A. G 1950-1951
  Banning & Seybold A-G 1926-1938
  J. H. Bek & Co Tyskland 1924-1938
  Gebr Bellmer 1928-1953
  Bengtfors sulfit AB 1948-1954
  O. Bergendahl 1926-1933
  Ingenjör A. R. Bergström 1927-1940
  Bergvik och Ala AB 1943-1952
  Herr Ingenjör A. W. Bergöö 1932-1940
  Messers Bertrams L.T.D 1946-1954
  Billeruds AB 1935-1951
  AB Billingsfors-Långed 1936
  Bird Machine Company 1941-1950
  K.A. Björk 1958-1960
  Bollinders Fabriks AB 1935-1946
  Bolltex 52 1957-1959
  Borås Wäveri AB 1942
  Herrn Dr. Friedrich Boschan Österrike 1937
  AB BT Metoder 1951
  A Brobeck Överingenjör 1933
  AB Browinmaskiner 1943
  Cartiere Burgo 1951
  Lantbruksattachen G. Bågenholm 1946
  Böhler & Co A-G 1937-1955
  AB Böksholms sulfitfabrik Braås 1951
  AB Börjesson & Larson Säffle 1943-1947
  12 1927 — 1963 Caliqua 1957-1960
  Firma Carl Canzler 1951
  Birger Carlsson 1930-1931
  Ingenjör Thomas Carlsson 1940-1960
  Herr Ingenjör Egon Casa 1938
  AB Casco 1955
  F. R. Cedervall & Söner 1949
  Celleco 1945
  Centrala Polen 1947-1948
  Alphonse Chaix 1950-1953
  Clearingnämnden 1935
  Odin Clorius 1960-1963
  M.B Cohn A/S 1962-1963
  Bureau Tehchnique Collard 1947-1961
  Eisenwerk Coswig 1934-1937
  John Dahl 1938
  Herr B. G Dahlberg 1953
  Herr Ingenjör Anselm Dahlberg 1938
  Dr Alois Danninger 1937-1940
  Dano 1954-1960
  Defibrator 1941-1951
  Herrn Maximillian Dénes 1941
  Firma Doser 1958-1961
  Wilhelm Dossman 1957-1960
  Drammen Slip & Verkstad 1938
  Drysdale & Co 1948-1954
  Durand – Auzias & Cie .sa 1937
  Dynäs AB 1944
  O. Dörries A-G 1948-1949
  Gadelius & Co AB 1929-1959
  Herrn Ingenjör G. Garbin 1946
  Herrn Max Gebert 1932-1936
  Van Gelder Zonen 1947
  Hakon Gertsen 1954-1960
  Getingeverken 1945-1960
  Giuliani 1951-1956
  Giovanni Goitre 1954-1959
  AB Golvaverken Östersund 1940
  Societe des papeteries de la Gorge 1945
  Allan Grannenfelts 1951-1953
  Greaker cellulosefabrik 1932-1936
  Green 1953-1954
  AB Greiff 1953-1954
  Fredrik Grevin, R. Karlberg 1938-1948
  AB Wilh. Grönvalls Läderfabrik 1947
  Ingenjör Simon Gumperts 1939-1947
  Arvid Gunberg 1937
  Ingenjör Gustavsson 1932
  Gävle Varvs och Verkstads AB 1938-1945
  I Göthner 1927-1940
  Hackman & Co 1939
  Herr H. D. Hallenberg Finland 1958
  Firma Elof Hansson 1932-1959
  AB Hugo Hartig 1937-1938
  AB Hedemora Verkstäder 1938
  Disponent Rickard Hedlund 1942-1949
  Herr Överingenjör O. Heijne 1935
  Hellborgs Ingenjörsbyrå 1942-1954
  Hellefors bruks AB 1941-1949
  Hewitt Rubber corporation 1929-1936
  Hissmofors AB Krokom 1945
  Stigbjörn Holgersson 1939-1943
  Holmens bruks och fabriks AB
  Kontrakt, ritningar, för Wermbols kokeri mm 1937-1942
  Holweg 1936
  Husums sulfatfabrik 1937-1938
  Humbolt – Deutsmotoren 1937-1954
  Firma S. Hutter 1953-1954
  Hylsen & Willings Sales Co 1953-1954
  Håfreströms AB 1948
  Höganäsarbeten 1943-1949
  Höganäsbolaget 1930-1947
  Hörnefors sulfitfabrik 1942-1949
  13 1930 — 1962 Iggesunds bruk 1945-1946
  Agencia Imex sa 1935-1956
  Firma Imperial 1930-1951
  Imsets Norge 1946
  Invex AB 1941
  Albert Isliker & Co 1945-1957
  Jagenberg Werke Dusseldorf 1930-1961
  Knut Jansson Montör 1938
  Herr E. Johansson 1940
  Firma Vilhelm Johnsen 1941
  Sven Johnson 1937
  A. Johnsson & Cie 1946-1962
  Ingenjör Jonas Jonsson 1934-1941
  R. Jublou sa 1955
  Ingenjör Nils W Jönsson 1934-1940
  Jönköpings mekaniska Verkstad 1942
  AB Kamyr 1934-1940
  Mirko Karaman 1940-1941
  Karhula bruk 1946-1948
  Gösta Karlander 1932-1938
  Ingenjör R. Karlberg 1943
  AB Karlstads mekaniska verkstad 1934-1945
  Herr Ingenjör K. J. Karlström 1937-1944
  Katrinefors AB 1942-1948
  Kellner Partington paper pulp 1937
  AB Kemisk Teknisk apparatur 1949
  Kjellbergs succ:rs AB 1924
  Konga AB 1932-1939
  Koppoms pappersfabrik AB 1955
  Herr Torgny Korfitsen 1945
  Korrosta 1952-1953
  Korsnäs AB 1936-1948
  Herrn Diplomat-Ingenjör Theo Kopp 1937
  Kraftanlagen Aktiengesellschaft Heidelberg 1930
  Kramfors AB 1927-1939
  Krebs & Co A/s 1932-1952
  I Krüger Danmark 1932-1936
  Kungliga Byggnadsstyrelsen 1944
  Kuppittan Saviosakeyyhtiö Finland 1949
  Lake Erie Engineering Corporation 1939
  Carl Lamm AB 1939
  Lamort 1954-1957
  Landaise cellulosa 1947-1951
  Lange & Co 1933
  AB Landsverk Karlskrona 1932-1945
  Landskrona Nya mekaniska Verkstad AB 1925
  14 1922 — 1964 Ingenjör Von Lassberg 1931-1954
  Leckners Verkstad AB 1951-1960
  Leje & Thurne AB 1932-1950
  Lemvigh-Müller & Munck A/S 1945-1951
  Lenzinger 1951
  Ernest Leser 1932-1955
  Lessebo AB 1932
  Letea Rumänien1943-1944
  Leykam-Josefstahl 1951
  Lhomme & Argy 1934-1936
  Ingenjörsfirman Sven C. Lindberg 1938
  Palmer Lindberg Sundsvall AB 1958
  Viking Lindblad 1957
  H. Lindell A. Byvall 1923-1924
  Linder Patent Ingenjörsbyrå 1958-1959
  Ingenjör T Lindstedt 1946-1947
  Linköpings Armatur och Metallfabriks AB 1925-1945
  Pappersmästaren W. Ljungström 1922
  Ljusnan Sulfit AB 1938
  Ljusne – Voxna AB 1940-1943
  Mr Pierre Loicq 1950-1951
  Gotthard Lundberg 1935
  Lämnå bruk 1929-1951
  Peter Lönn 1931-1965
  Mackmyra sulfit AB 1934-1937
  Albert Madeleine 1960-1961
  Magdeburger Werkzeugmachinenfabrik A. G 1935
  Marabou Chokladfabrik 1944
  Marma Långörs AB 1953
  Cellulose Dumaroc 1952
  Ingenjör Martin Martinson 1952-1959
  Mr A. L. Massart 1946
  Sundsvallsbolagen 1948
  Rudolf Mehlo Österrike 1939-1956
  Meisel press M.F.G Co 1928
  Melhoramentos Brasilien 1947-1950
  Forsells Ingenjörsbyrå 1945
  Herr Lennart Melin 1945
  Melvin Brothers LTD 1932-1954
  Merrem & La Porte N.V 1946-1947
  Merrit Engineering & Sales Company 1925
  Mill Spaugh Limited 1946-1953
  Papiteries De Modane 1945
  Ditta Napoleone Moltrasio 1932-1936
  Mo-domsjö 1930-1948
  I/S Mossco Ingenjörsbyrå 1946-1955
  AB Motala Verkstad 1948-1950
  Moälvens Träsliperi AB 1938-1939
  Munkedals AB 1939-1951
  Munksjö Sulfatfabrik Stödstorp 1937-1945
  Munksund AB 1935
  Munktells Pappersfabrik AB 1928-1938
  Ivar Müntzing & Co AB 1926-1929
  Mürztahler Papierfabril AG 1950
  AB Mölnbacka – Trysil 1939-1943
  15 1926 — 1964 Kontrakt ordnade N-S 1926-1964
  Nadiemenska S.A 1939
  Nagoya Lumber kk 1954-1957
  National Anline & Chemical Co USA 1926-1937
  Natron Zellstoff Werke 1951
  Natursteinwerke 1928-1930
  Papiteries Navarre 1948
  Ingenjör Raoul Naville 1949
  Nebrich Machinenfabrik 1931-1932
  N.P Nelson Iron works 1928
  Nettingsdorfer Papierfabrik A-G 1950
  Anth. B. Nilsen & Co 1954
  C. E Nilson 1927
  Nils Enock Nilsson 1939-1957
  Civilingenjör Ragnar Nilson 1952
  AB Nordiska Armaturfabrikerna 1939-1943
  Nordling Mace & Co 1962-1964
  Nordmaling Ångsåg AB 1936
  A. C Normann 1954
  Norrsundet 1931-1939
  Obbola cellulosafabrik 1931-1932
  Per-Erik Ohls Yhtyneet 1943-1954
  A. Orrmell Direktör Kramfors 1928-1943
  Ortviken Sundsvallsbolagen 1939
  Oskarström Sulphit Mills AB 1948-1952
  Hans Osterman 1940
  Ozalidkompaniet 1949
  Papyrus AB 1935
  Parsons & Whittemore Ingenjör 1958
  Carl H. P Pepjung 1957
  Herr Ingenjör Pehrzon Nothern Pulp 1935
  Penobscot Chemical Fibre Company 1947
  Phrix Gesellschaft M.B.H 1940-1941
  Ingenjör L Poitevin Frankrike 1933-1936
  Polimex 1947-1953
  Politechna 1962
  Polytechna 1962
  Povazske Tjeckoslovanien 1947-1951
  Pölser Zelluloserfabrik 1949
  Ingenjör Arthur Qvarnström 1932
  Les Toiles Metalliques De Rai Tillieres 1946-1949
  AB Ramens patenter 1954-1959
  AB Fr Ramström 1962
  Rauma-Raahe O/Y 1949-1951
  Firma H.T.H Refsum 1950-1960
  Reichman -Becker- Polyp G.M.B.H 1930
  Remington Rand AB 1938-1951
  Ivar Rennerfelt 1941-1946
  Ingenjör Otto Rieger 1937
  Rikstelefonbyrån 1950
  AB Robertsfors 1929
  Rosenblad Corporation 1936-1959
  The Rotameter Manufacturing Co 1955-1964
  Firma H. Rönne & Co 1957
  Generalkonsul Court Sallander 1956
  Sandvik Canadian Limited 1955-1957
  Sandviken Jernverk AB 1939-1948
  O.Y.E. Sarlin AB 1954
  Firma Sartori & C 1943-1949
  Firma Carl Schenk 1938-1939
  Firma H Schermer 1935
  Friherre Kurt Af Schultén Finland 1938-1952
  Karl Schröder 1952
  SLM Schweizeriche Lokomotiv und Maskinenfabrik 1926-1961
  Schweiz Seidengasefabrik A.G. 1943-1944
  Ingenjör Bror. N. Segerfeldt 1929-1937
  Fraz Seiffert & Co 1938-1948
  G.A. Serlachius OY Finland 1951-1955
  Mr. D.L Shah Indien 1956-1959
  J.A Siegborn 1930-1948
  Firma G. Siempelkamp & Co 1932
  Sjöboverken AB 1944-1945
  Skimex 1951
  Skoghallsverken Uddeholms AB 1934-1951
  AB Skoglund & Olsson 1938-1954
  16 1930 — 1960 Skogsintressen 1955
  Skogsägarnas cellulosa AB 1957
  Skutkärs Plåt och mekaniska verkstad 1934-1960
  AB Sleipner 1956-1957
  AB Julius Slöör 1940
  SNIA Viscosa 1953
  Solecia LTD Chile 1957-1959
  Ingenjör Edvard Sommer 1933
  Wihl. Sonesson & Co AB 1930
  Soteva 1945-1948
  The Spooner, Dyer & Engineering Co 1952
  Maskin AB Stamo 1949-1953
  Svenska Petrolium AB Standard 1951-1956
  AB Statens Skogsindustrier 1944
  L-C Steinmüller 1952-1956
  F.A. Stemmerik 1939
  Stenberg Corporation AB 1952
  Stebnberg & Philiphs LTD 1935-1957
  AB Stockfors 1954-1958
  Stockholmsdistriktets allmänna restaurang AB 1941
  Stockholms Stads Elektrisitetsverk 1941-1944
  Stockholms Stad Sjukhus Långbro 1934
  Stockholms Tidningen 1940Storviks Sulifit AB 1939
  Strasbourg cellulose 1948-1951
  Strecker-Bruderhaus 1949
  Överingenjör John Strindlund 1934-1947
  Strojimport 1953
  Ernst Strupp 1942-1943
  Ingenjör Bror Strömberg 1951-1952
  Strömnäs bruks AB 1941
  Städernas Vakt AB 1951
  Ingenjör Y. Sundblad 1935
  Arne Sundelin Suntex AB 1954-1959
  Sundsbruk Skönvik Verkstäder & Slip Sundsvallsbolagen Sunds 1939-1951
  Nils Sundstedt 1928
  Suomen Vuolukivi OY 1936-1950
  AB Superior 1944-1949
  Firma Albert Suber 1945-1948
  Margarin AB Svea Kalmar 1953
  17 1905 — 1964 Kontrakt ordnade S-W 1905-1964
  Ivar Swedberg 1933-1934
  AB Svensk Normaltid 1905-1948
  AB Svensk Torvförädling 1943
  Svenska Cellulosa AB 1932-1938
  AB Svenska Fläktfabriken 1939
  Svenska kopierings AB 1953-1959
  Svenska Kullagerfabriken 1939
  AB Svenska Maskinverken 1929-1938
  Svenska Skifferolje AB 1944-1954
  Svenska Stenarbetareförbundet 1944
  Sjune Svensson 1932-1951
  AB Syrafast Murning 1927-1942
  AB Sågbladsfabriken 1934
  AB Säffle Gjuteri mekaniska verkstad 1926
  Erik Säll 1926-1946
  Sixten Särnholm 1940
  Säureschuts G.M.B.H 1930-1942
  Söderhamns verkstäder AB 1943-1955
  Erik Kristian Söderqvist Utansjö 1953
  Sörstafors Pappersbruk 1933
  Taiwan Homogeneous Wood corporation 1955-1956
  Takaoka seishi kk 1949-1950
  Tammefors Linne och manufraktur AB 1945-1960
  Tecmaf 1954-1956
  Tegefors Verk 1939-1941
  Tele Sanit 1941-1952
  AB Maskin Tellus 1959
  T. AN. Tesch 1935
  W.A. Tittlbach 1946-1948
  Thiry Et cie 1917-1922
  Thorne 1933-1934
  Direktör Thorsen 1939
  Alfred C Toepfer 1954
  Tofte cellulosa fabrik Oslo 1935-1938
  Toledo AB 1928
  AB Tollare pappersbruk 1940
  Trocknungs-Anlagen G.M.B.H 1940
  Herr R Tufvesson 1946-1948
  Tunaberg trävaru AB 1942
  Turner Brothers Asbestos Company 1929
  Tutzky Paul Firma Österrike 1960-1963
  Uddeholms AB 1939-1954
  Ingenjör Hans Undén Sprängsviken 1939-1949
  Utrikesdepartementet 1947-1950
  Wagner & Co 1937-1947
  Waldhof zellstoff fabrik 1937-1950
  Hugo Wallin 1935-1936
  Vargöns Mekaniska Verkstad AB 1959-1960
  C.J. Wennbergs Mekaniska Verkstad 1932
  Vereinigte Oberschlesische huttenweke 1937
  Economeiser-Montör Gunnar Westin 1945-1947
  White Child & Beney 1958-1960
  Wiftavarvs AB 1938-1945
  Heinrich Wigger & Co 1931-1953
  Wikmanshyttans bruks AB 1936
  Wilen O/Y 1935-1964
  Frithjof Wille 1932-1933
  Firma Michael Winter 1936
  Wiselqvist & Göthe 1934
  Cartiera vita Mayer & C 1949-1950
  AB Vitkopia 1937
  Ernst Vogel Moderner Pumpen 1951
  Voghtländische Filztuchfabrik 1926-1928
  Jezy Wojnas 1955-1957
  18 1924 — 1963 Wolter & Dros N.V 1957-1958
  Fritz Wolz Zohn 1951-1961
  Vulcascot 1949
  Wulf & Co AB 1940-1941
  Värmefang & Ventilatorbau Hannover 1924
  Isoleringsfirman Värme & Köld 1934
  Värtsilä-Konsernen AB Finland 1939-1951
  Yhtyneet Finland 1951-1953
  Mekaniska verkstaden Yma 1945
  JE Zachrisson 1954-1957
  Zander & Ingeström 1943-1946
  Åhlen & Åkerlunds Förlag 1942
  Åkers styckebruk 1940-1951
  AB Åkesson & Blomqvist 1944
  Herr Josef Ålenius Gävle 1935-1952
  Åtvidabergs Industrier 1936
  Ödeshögverken AB 1945
  Rolf Öfvergård 1936-1937
  Disponent Erik Öhlin 1945
  Öhrvikens AB 1935
  Örlogsvarvet Stockholm 1942
  AB Öhrnmaskiner Storebro 1958-1963
  Östrand Fabriker 1931-1955
  Överståthållarembetets Resolution 1938
  19 1930 — 1950 Avtal mellan Ekströms och Avesta Jernverk där Avesta producerar material åt kunder där alla börjar på S
  Sandvikens Jernverk AB 1935-1939
  Sayo pulp Japan 1937-1950
  Sartori & Co Italien 1938-1939
  Serlachius A/B Mönttä Finland 1934
  Shiriori Japan 1932
  Skutskärs Cellulosafabriker 1931
  Skönvik AB (Se även Sunds AB) 1931-1932
  Ignaz Spiro & Söhne 1930-1943
  Steyrermühl papierfabrik 1932-1941
  Strömsbruks AB 1931-1939
  Sunds AB Skönsvik 1934-1940
  Svanö AB 1934
  Söråker Sulfitfabrik 1934-1936
 • Serie F 4: Tvister och uppfinnaravtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956 — 1963 Anteckningar, skatter, skulder, obetalda eller betada, fodringar,
  inventarielista orderlista, kvitton, bankkostnader
  Ekströms inlagor i skiljetvisten 1956-1957 med överingenjör Jönsson
  Handlingar erhållna från advokat Leijonhuvud 18/1 1957
  Avtal ingenjör Alfredeén 1960-1963
  Avtal uppfinnare ingenjör Broman 1962
  Överingenjör Nils Jönsson (dödsbo) 1956-1962
  Suntex-Ekströms 1957-1959
  Bo Gelhaar (chef Suntex) 1959
  Suntex-USA Black Clawson, Parsons & Whittmore Fjellman-New England industries 1957-1959
  Arne Sundelin uppfinnare Suntex metoden 1958-1959
 • Serie F 5: Handlingar rörande dubbelbeskattning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1966 Handlingar rörande köp och skatter med England 1950-1966
  Handlingar rörande köp av ett Svenskt bolag för den Canadensiska och amerikanska marknaden USA
  Canaxman Corporiation Limited som skötts av Coopers & Lybrand
  Handlingar rörande Sandvik AB ett dotterbolag till Sandvik mekaniska verkstad som sköter en del av Ekström maskinaffärs affärer inkluderar bland annat kulsotningssystemet
  Canaxman Corporation Limiteds balansräkning för åren 1958-1966 utom 1965
  Handlingar rörande dubbelbeskattning England
  Beräkningar för licenser patent gällande företag i England
  Formulär från taxeringsintendenten 1960
 • Serie F 6: Handlingar rörande slurrymaskiner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1955 Licenstillverkning av Slurry maskiner 1932-1955
  Improved paper machinery Corporation Nashua New Hampshire ritningar maskiner 1947-1952
  Impco slurry press ritningar, korrespondens, prislistor mm 1951-1953
  Arkmatare Slurry 1953-1954
  Slurry Courtaulds leverans Slurrymaskin till Courtaulds 1954-1955
  Slurry transparent paper 1954-1955
  Imperal machinenfabrik avtal med Ekströms maskinaffär 1932-1935
  Imperal machinenfabrik 1932-1935
  Imperal machinenfabrik 1932-1942
  2 1950 — 1959 Slurrymaskin 1950-1959
  Slurry: press tillverkning ritningar mm 1950-1955
  Maskin AB hydraulkraft konkurs fodran 1957-1959
  Impco ritningar 1954-1955
  Slurry linje korrespondens gällande slurry maskin 1954-1955
  Avhartsning en reningsproses i produktionen 1951-1955
  Slurrypmp sökande efter pump som passar slurry 1951-1955
  3 1945 — 1955 Slurry malmaskin typ m.m.a utprovning 1945-1955
  Malmaskin typ m.m.a 1945-1953
  Slurry allmänt 1951-1955
 • Serie F 7: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1962 Handlingar och betyg för tidigare anställda till och med 1962
  Ordnade A-K
  2 1920 — 1962 Handlingar och betyg för tidigare anställda till och med 1962
  Ordnade L-Ö
  3 — 1962 Ansökningar från personer som ej blivit anställda till och med 1962
  Börjar med en mapp med tänkbara anställningar
  Ordnade A-Ö
 • Serie F 8: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1953 Ekströms fastighet Floragatan 4
  Ritningar
  Personallista
  Tillstånd
  Reparationer
  Anbud
  Försäljning
  Telefoninstallation
  Växel
  Lista inteckningar fastighetsdeklaration
  Hyresavtal
  Lägenhetsuppgifter
  Försäkringsbrev
  Ordnade A-Ö
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 — 1961 1957
  Bokslut 1/1-31/8
  Concernbalans
  Självdeklaration Trampera AB
  Självdeklaration Lidingö
  Självdeklaration Circula AB
  Självdeklaration AB A Ekströms maskinaffär
  Pensionsstiftelse
  Protokoll Cirkula AB
  Protokoll Tempera AB
  Lönelista
  Revisionsberättelse Tempera AB
  Balansräkning Brobeck AB
  Anteckningar Babckock & Wilcox
  Anteckningar pågående arbeten
  Anteckningar pensionsstiftelse
  1958
  Bokslut preliminär
  Bokslut 31/12
  Anteckningar varulager
  Brobecks cirkulationspump
  Anteckningar ordernummer, experimentverkstaden
  Brobecks cirkulationsanläggningar
  Allmän Självdeklaration Kvarteret Lönnen
  Brobecks cirkulationsanläggningar
  Allmän Självdeklaration Ekströms maskinaffär
  Brobecks cirkulationsanläggningar
  Allmän Självdeklaration Tempera AB
  Anteckningar A Ekströms maskinaffär
  Pensionsstiftelse
  Koncernbalans för AB A Ekströms maskinaffär
  Affär och dotterbolagen AB Skoglund & Olsson, Seto
  Försäljnings AB och Canaxman Corporation LTD
  Särskild självdeklaration för AB A Ekströms maskinaffär
  Pensionsstiftelse
  Anteckningar gällande royaltis, lager, inventarier
  Pensioner experimetverkstaden
  Inventeringslista
  Korrespondens Nils W. Jönsson
  1959
  Bokslut
  Protokoll Tempera AB
  Revisionsberättelse Tempera AB
  Inderimsposter
  Styrelseberättelse för AB A Ekröms maskinaffär
  Pensionsberättelse
  Vinst och balansräkning pensionsstiftelsen
  Brobecks vinst och balansräkning i kommission
  Anteckningar pensionsstiftelsen
  Brobecks cirkulationsanläggningar
  Allmän Självdeklaration AB A Ekströms maskinaffärs Pensionsstiftelse
  Revisionsberättelse AB A Ekströms maskinaffär
  Styrelseprotokoll pensionsstiftelsen
  Vinst och förlustkonto avdelningsvis
  1960
  Bokslut 30/4
  Årsredovisning AB A Ekströms maskinaffär 1/1-1959 – 30/4-1960
  Koncernbalans AB A Ekströms maskinaffär med dotterbolagen AB Skoglund-Olsson,
  Seto försäljning AB, och Canaxman Corporation LTD
  Årsredovisning AB A Ekströms maskinaffär
  Balansräkning ABSO
  Anteckningar räntor, pågående arbeten, reserver, pantbrev, semesterdagar
  1961
  Bokslut 30/4 Inklusive ABSO
  Årsredovisning AB A Ekströms maskinaffär
  Anteckningar skatteskulder, agenter, fodringar, värdering av varulager
 • Serie G 2: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1959
  2 1958 — 1963
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1931
  2 1940 — 1941
  3 1949 — 1950
  4 1954 — 1955
  5 1957 I
  6 1960 — 1961 IX
  7 1960 — 1961 X
  8 1961 — 1962 XI
  9 1961 — 1962 XII
  10 1962 XIII
  11 1963 XIV
  12 1963 — 1964 XV
  13 1964 — 1965 XVI
  14 1965 XVII
 • Serie G 4: Inköpsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1962
  2 1962 — 1964
  3 1963 — 1964
 • Serie G 5: Försäljningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 — 1961
 • Serie G 6: Orderböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1915
  2 1916 — 1917
  3 1920 — 1921 Innehåller kundregister
  4 1925 — 1926 Kundregister
  5 1927 — 1928 Löst papper sista sidan kundregister
  6 1928 — 1929 Kundregister
  7 1931 Kundregister
  8 1939 — 1940
  9 1940 — 1941
  10 1941 — 1942
  11 1942 — 1944
  12 1944 — 1945
  13 1945 — 1946
  14 1946
  15 1946 — 1947
  16 1947 — 1948
  17 1948
  18 1948 — 1949
  19 1949
  20 1949 — 1950
  21 1950
  22 951 — 1952
  23 1951 — 1955 Fast pris
  24 1951 — 1954 Register bok och räkning
  25 1951 — 1956
  26 1956 — 1957
 • Serie G 7: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919
 • Serie G 8: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 — 1964 Balansräkningar resultatanalys AB Skoglund & Olsson 1958
  Balansräkningar Ekströms maskinaffär AB 1958
  Balansräkningar 1958
  Balansräkning vinst och förlust 1957-1958
  Balansräkningar och resultatanalys AB Skoglund & Olsson (ABSO) 1957-1958
  Resultatanalys, produktion, antäckningar pågående arbeten, intern vinst och förlusträkning 1959-1961
  Anteckningar pågående arbeten, inventarielista 1961
  Resultatanalys, produktanalys, inventarielista, föredragslista 1960-1962
  Bokslut prelimenär och defenetiv 30/4 1962
  Årsredovisning AB Skoglund & Olsson (ABSO) 1/5 1961-30/4 1962
  Pantbrev anteckningar
  Bokslut 31/12 1961
  Årsredovisning AB Skoglund & Olsson (ABSO)
  Resultatanalys, produktanalys,
  Kopia bokslut 1962
  Anteckningar för kostnader av löner, order mm 1961-1962
  Produktanalyser, resultatanalyser, anteckningar, utgifter, inkomster, inventeringslista 1962
  Produktanalyser, resultatanalyser, inventarielista
  Korrespondens till Nils W Jönsson 1959
  Produktanalyser, resultatanalyser, anteckningar arbete, inventarielista 1959-1961
  Räkenskaper rörande kunder, agenter, pågående arbeten, inventarielista, bokslut inklusive ABSO
  Ekströms intern bokslut 31/10 1964
  Arbetspapper, inventariebilagor, garantireserver, engagemangs specifikation 1/5 1963-30/4 1964
  Olika kostnadsberäkningar 30/4 1964
  1/5 1962-31/10 1963 resultatanalys, produktanalys, saldobalans Ekströms maskinaffär, ABSO 1962-1963
  Koncernbeslut, preliminär bokslut, preliminär bokslutsanalys 1/5 1962-30/4 1963, anteckningar, krediter, skatter, skulder, räkningar, borgensförbindelser 1962-1963
  Bokslut 31/12 1962
  Styrelsearvoden
  Uträkningar gällande order nummer 1963
  2 1950 — 1966 Räkenskaper och arbetshandlingar 1950-1966
  Bokslut 30/4 1965
  Hyra, revers, räntehandlingar, pågående arbeten, bokslutsanteckningar 1950-1966
  Reseräkning (376 – 4778 E) 1960
  Handlingar rörande order, kassa notering, bankgirot 1956-1966
  Reseräkning 3292-5345 1961
  Löner, pensioner, order, anställning 1965-1966
  Löner, gjuterirapport 1956-1963
  Leverans SCA, löner Ekströms och Sunds 1966
  3 1930 — 1951 Räkenskaper som revisorer har tittat igenom för olika bolag 1930-1951
  Sundsvallsbolagen, Sunds bruk verkstäder och slip fastighetskonto 1930-1940
  Resultat av driften 1930-1944
  Kostnadsanalys 1946
  Bokslut Skönviks mekaniska verkstad 1943
  Bokslut Sund-Skönvik mekaniska verkstad 1945-1947
  Reperationer Sunds verkstad 1948
  Räkenskaper Sund-Skönvik verkstäder 1948-1949
  Räkenskaper Årssammandrag
  Imperial machinenfabrik räkenskaper, protokoll, korrespondens mm
  Kontrakt mellan Ljusne strömmar och Sund- Skönviks verkstäder och ritningar 1946
  E. Thorsell avhandling bokföring 1945
  4 1910 — 1964 PENSIONER
  Pensioner dotterbolag och stiftelser 1910-1962
  Skoglund & Olsson understödsfond 1952
  Skoglund & Olsson fria pensionsstiftelse 1955-1962
  Axel och Augusta Olssons understödsstiftelse 1910-1961
  DEKLARATIONER
  Skoglund & Olsson 1952-1964
  Seto försäljningsaktiebolag 1952-1963
  Skoglund & Olsson AB 1951-1963
  Bokslut, räkenskaper Skoglund & Olsson 1954-1956
  Revisorer revisionsberättelser
  AB A Ekströms maskinaffär med dotterbolagen
  AB Skoglund & Olsson, Seto försäljningsbolag
  AB Imperal pressar och Canaxman Corporation LTD
  Sundsvallsbanken krediter
  Ekströms Maskinaffär
  Skoglund & Olsson 1957-1962
  Svea- Nornan Krediter 1958-1963
  S & O Pensionsfrågor 1953-1955
  Årsredovisningar AB Skoglund & Olsson 1951-1965
  S & O Bolagsordning, registreringsbevis
  Seto försäljnings AB
  Skoglund & Olsson AB 1951-1952
  5 1927 — 1965 Dotterbolag 1927-1965
  S.O Bokslut tidigare räkenskaper 1951-1953
  Kalkyl på elspis
  S.O Köpehandlingar Ekströms köp av Skoglund & Olsson ritning fabriksområdet 1951-1953
  S.O Seto försäljnings AB 1927-1949
  Barrsätra AB registreringsbevis 1927
  Protokoll AB Skoglund & Olsson kopior 1965
  Vattenbyggnadsbyrån
  Sund- Skönviks verkstäder
  Kraftaktiebolaget Ljusne- Strömmar
  Ordernr 3360
  Kontrakt 1946-1949
  6 1953 — 1961 Huvudbok
  Kassabok