Faxelfvens Ångbåtsbolag | Årtal: 1875 — 1886

Arkivbildare: Faxelfvens Ångbåtsbolag

Verksamhetsperiod: 1875 — 1886

Historik arkivbildare:

Den 19 maj 1873 bildades Faxelfvens Ångbåtsbolag på initiativ av häradshövdning Enblom samt bruksförvaltaren vid Forsse Bruk, August Åhlin. Bolagets affärsidé var att transportera både gods och passagerare på Faxälven, man skulle även kunna dra ett mindre timmersläp efter båtarna. Den första båten ”Hellgum” inköptes från Stockholm och gjorde sin första resa på Helgumssjön 14 juli 1875. Båten var 29,5 meter lång och 4,4 meter bred, samt hade två ångmaskiner på vardera 16 hästkrafter. Problemen började på en gång, båten Hellgum var för stor och svårmanövrerad och dessutom för djupgående. År 1878 tvingades man att till en kostnad av 50 000 kronor anlita Stockholms Dykeribolag, för att rensa upp delar av Faxälvens botten. Trots ett nytt tillskott från aktieägarna kunde inte bolaget räddas utan ombildades till Faxelfvens Ångbåtsbolag No 2. Vikande passagerare- och fraktunderlag gjorde dock konkursen till ett faktum. En särskild komplikation var också att ägarna blev solidariskt ansvariga, varför en konkurs inte kunde ske om inte alla var eniga. Sommaren 1879 upphörde trafiken för Faxelfvens Ångbåtsbolag. Litteraturhänvisning; Bo G Hall, Ångbåtarnas Ådalen, samt Agaton Sjödin, Ångbåtstrafiken på Faxälvens mellersta del 1875-1921

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1875 — 1886 Passagerare- och fraktgodsjournal för ångfartyget Hellgum 1875-1876
  Fraktgodsjournal juli-augusti 1875
  Kassabok nummer 1, 1875
  Kassabok nummer 4, 1877-1878
  Utanede station, varuankomst och varusändning 1885-1886
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1875 — 1876 Kassa- och Avräkningsböcker för ångbåtarna Hellgum och Ramsele
  2 1875 — 1876 Kassa- och Avräkningsböcker för ångbåtarna Hellgum och Ramsele