Forsse Bruk 1873-1969 | Årtal: 1873 — 1969

Arkivbildare: Forsse Bruk 1873-1969

Verksamhetsperiod: 1873 — 1969

Historik arkivbildare:

Forsse Bruk Jacob Efraim Clason (1743-1809), sonson till Johan Clason ansökte 1804 om privilegier för ett nytt järnverk vid Forsse (Faxälvens numera torrlagda fåra). Kungl. Maj:ts privilegium för Forsse bruk utfärdades den 4 november 1805. Tackjärn skulle hämtas från Nya Kopparbergs och Grythytte bergslager. Som villkor sattes dessutom att anläggningen skulle vara färdig inom två år från privilegiets datum, vilket emellertid visade sig vara en omöjlighet på grund av stora vattenflöden. Den 15 juni 1808 medgav Kungl. Maj:t att tidsfristen utsträcktes med ytterligare två år. Under tiden hade marknadsläget förändrats och gjorde det nödvändigt att göra ansökan om manufaktursmidets utbyte mot stångjärnstillverkning. 1807 stod förvaltarebostaden klar och två vattensågar var redan i drift när så stångjärnsbruket uppfördes. År 1839 såldes bruket till Walfrid Enblom och Bergskollegium beviljade utökade smidesrättigheter och nya verkstäder. I vilken utsträckning denna utvidgning verkligen kom till stånd är oklart. Enblom gjorde konkurs 1846. Tack vare trävaruindustrins snabba expansion fick bruket ett uppsving på 1870-talet. Smide behövdes både inom flottningen och skogsindustrin. År 1900 lades järnbruket ner och samtidigt byggdes den första kraftstationen. När järnbruket lades ner blev Forsse bruk istället Forsse Gård. På Forsse gård fanns både hästar och kor och driften var igång till 1958 Arkivet efter Forsse bruk och Forsse Gård, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1747 och 1969 (de tidiga handlingarna rör Ledinge finbladiga såg, som 1813 flyttades till Forsse och blev Forsse sågverk) Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 — 1909 Utgående korrespondens från Forsse Kraftstation
  Nr 11
  2 1905 — 1906 Utgående korrespondens från Forsse Trämassefabrik
  3 1906 — 1908 Utgående korrespondens från Forsse Trämassefabrik
  4 1906 — 1908 Utgående korrespondens från Forsse Gård
  5 1908 — 1909 Utgående korrespondens från Forsse Gård
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 — 1931 Handlingar angående byggnationen av Forsse Kraftstation jämte dammar, brobyggnad m.m. 1906-1909
  Olycksfallsrapporter 1906-1909
  Arbets- och löneavtal vid Forsse Träsliperi 1933
  Diverse skrivelser och brev, bland annat ansökningsbrev till en kamrerstjänst, interna rapporter och utredningar 1927-1931
  2 1942 Diverse rapporter bland annat tillverkningsrapporter, jordbruksrapporter, godsrapporter m.m.
  3 1946 Diverse rapporter bland annat tillverkningsrapporter, jordbruksrapporter, godsrapporter m.m.
  4 1952 Diverse rapporter bland annat tillverkningsrapporter, jordbruksrapporter, godsrapporter m.m.
  5 1957 Diverse rapporter bland annat tillverkningsrapporter, jordbruksrapporter, godsrapporter m.m.
  6 1961 Diverse rapporter bland annat tillverkningsrapporter, jordbruksrapporter, godsrapporter m.m.
  7 1894 — 1933 Förslag till badhus och egnahem, kraftstationens uppförande 1908-1909
  Reperations- och ombyggnadsarbeten 1926-1933
  Trämassefabriken i Forsse 1894-1895
  Sågbygget i Forsse 1896
  Diverse kontrakt m.m. 1917 och 1928
  8 1897 — 1933 Handlingar bland annat rörande skolhuset 1904-1905
  Brandförsäkringshandlingar och värderingar (1800-talet)
  Kontrakt 1897-1901
  Mjölkleverander till Härnösands mejeri, Härnösands lasarett och allehanda telefonförbindelser, samt
  register över handlingar vid Forsse Bruk 1933
  9 1908 In- och utgående skrivelser vid Forsse Bruk
  Nr 181
  10 1909 In- och utgående skrivelser vid Forsse Bruk
  Nr 190
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 Capitalbok
  2 1873 Journal
  3 1873 Afräkningsbok 1
  4 1873 Afräkningsbok 2
  5 1873 Cassabok
  6 1873 Memorial
  7 1874 Capitalbok
  8 1874 Journal
  9 1874 Afräkningsbok 1
  10 1874 Afräkningsbok 2
  11 1874 Kassabok
  12 1874 Memorial
  13 1875 Capitalbok
  14 1875 Journal
  15 1875 Afräkningsbok 1
  16 1875 Afräkningsbok 2
  17 1875 Kassabok
  18 1875 Memorial
  19 1876 Capitalbok
  20 1876 Journal
  21 1876 Afräkningsbok 1
  22 1876 Afräkningsbok 2
  23 1876 Kassabok
  24 1876 Memorial
  25 1877 Capitalbok
  26 1877 Journal
  27 1877 Afräkningsbok 1
  28 1877 Afräkningsbok 2
  29 1877 Kassabok
  30 1877 Memorial
  31 1878 Capitalbok
  32 1878 Journal
  33 1878 Afräkningsbok 1
  34 1878 Afräkningsbok 2
  35 1878 Kassabok
  36 1879 Capitalbok
  37 1879 Journal
  38 1879 Afräkningsbok 1
  39 1879 Afräkningsbok 2
  40 1879 Kassabok
  41 1879 Memorial
  42 1880 Capitalbok
  43 1880 Journal
  44 1880 Afräkningsbok 1
  45 1880 Afräkningsbok 2
  46 1880 Kassabok
  47 1880 Memorial
  48 1881 Capitalbok
  49 1881 Journal
  50 1881 Afräkningsbok 1
  51 1881 Afräkningsbok 2
  52 1881 Kassabok
  53 1881 Memorial
  54 1882 Capitalbok
  55 1882 Journal
  56 1882 Afräkningsbok 1
  57 1882 Afräkningsbok 2
  58 1882 Kassabok 1
  59 1882 Kassabok 2
  60 1882 Memorial
  61 1883 Capitalbok
  62 1883 Journal
  63 1883 Afräkningsbok 1
  64 1883 Afräkningsbok 2
  65 1883 Kassabok
  66 1883 Memorial
  67 1884 Capitalbok
  68 1884 Journal
  69 1884 Afräkningsbok 1
  70 1884 Afräkningsbok 2
  71 1884 Kassabok
  72 1884 Memorial
  73 1885 Capitalbok
  74 1885 Journal
  75 1885 Afräkningsbok 1
  76 1885 Afräkningsbok 2
  77 1885 Kassabok 1
  78 1885 Kassabok 2
  79 1885 Memorial
  80 1886 Capitalbok
  81 1886 Journal
  82 1886 Afräkningsbok 1
  83 1886 Afräkningsbok 2
  84 1886 Kassabok
  85 1886 — 1887 Memorial
  86 1887 Capitalbok
  87 1887 Journal
  88 1887 Afräkningsbok 1
  89 1887 Afräkningsbok 2
  90 1887 Kassabok
  91 1888 Capitalbok
  92 1888 Journal
  93 1888 Afräkningsbok 1
  94 1888 Afräkningsbok 2
  95 1888 Kassabok
  96 1889 Capitalbok
  97 1889 Journal
  98 1889 Afräkningsbok 1
  99 1889 Afräkningsbok 2
  100 1889 Kassabok
  101 1890 Capitalbok
  102 1890 Journal
  103 1890 Afräkningsbok 1
  104 1890 Afräkningsbok 2
  105 1890 Kassabok
  106 1890 — 1891 Memorial
  107 1891 Kapitalbok
  108 1891 Journal
  109 1891 Afräkningsbok 1
  110 1891 Afräkningsbok 2
  111 1891 Kassabok
  112 1892 Kapitalbok
  113 1892 Journal
  114 1892 Afräkningsbok 1
  115 1892 Afräkningsbok 2
  116 1892 Kassabok
  117 1892 — 1893 Memorial
  118 1893 Kapitalbok
  119 1893 Journal
  120 1893 Afräkningsbok 1
  121 1893 Afräkningsbok 2
  122 1893 Kassabok
  123 1894 Kapitalbok
  124 1894 Journal
  125 1894 Afräkningsbok
  126 1894 Kassabok
  127 1895 Kapitalbok
  128 1895 Journal
  129 1895 Afräkningsbok
  130 1895 Kassabok
  131 1895 — 1896 Memorial
  132 1896 Kapitalbok
  133 1896 Journal
  134 1896 Afräkningsbok
  135 1896 Kassabok
  136 1897 Kapitalbok 1
  137 1897 Kapitalbok 2
  138 1897 Journal
  139 1897 Afräkningsbok
  140 1897 Kassabok
  141 1897 — 1900 Memorial
  142 1898 Kapitalbok
  143 1898 Journal
  144 1898 Afräkningsbok
  145 1898 Kassabok
  146 1899 Kapitalbok
  147 1899 Journal
  148 1899 Afräkningsbok
  149 1899 Kassabok
  150 1900 Kapitalbok
  151 1900 Journal
  152 1900 Journal
  153 1900 Afräkningsbok
  154 1900 Kassabok
  155 1901 Kapitalbok
  156 1901 Journal 1
  157 1901 Journal 2
  158 1901 Afräkningsbok
  159 1901 Kassabok
  160 1902 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  161 1902 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  162 1902 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  163 1902 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  164 1902 Forsse Gård
  Kapitalbok
  165 1902 Forsse Gård
  Journal
  166 1902 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  167 1902 Forsse Gård
  Kassabok
  168 1903 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  169 1903 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  170 1903 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  171 1903 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  172 1903 Forsse Gård
  Kapitalbok
  173 1903 Forsse Gård
  Journal
  174 1903 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  175 1903 Forsse Gård
  Kassabok
  176 1904 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  177 1904 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  178 1904 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  179 1904 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  180 1904 Forsse Gård
  Kapitalbok
  181 1904 Forsse Gård
  Journal
  182 1904 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  183 1904 Forsse Gård
  Kassabok
  184 1905 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  185 1905 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  186 1905 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  187 1905 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  188 1905 Forsse Gård
  Kapitalbok
  189 1905 Forsse Gård
  Journal
  190 1905 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  191 1905 Forsse Gård
  Kassabok
  192 1906 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  193 1906 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  194 1906 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  195 1906 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  196 1906 Forsse Gård
  Kapitalbok
  197 1906 Forsse Gård
  Journal
  198 1906 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  199 1906 Forsse Gård
  Kassabok
  200 1907 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  201 1907 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  202 1907 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  203 1907 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  204 1907 Forsse Gård
  Kapitalbok
  205 1907 Forsse Gård
  Journal
  206 1907 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  207 1907 Forsse Gård
  Kassabok
  208 1908 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  209 1908 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  210 1908 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  211 1908 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  212 1908 Forsse Gård
  Kapitalbok
  213 1908 Forsse Gård
  Journal
  214 1908 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  215 1908 Forsse Gård
  Kassabok
  216 1908 Forsse Gård
  Fortsättning Kassabok och Journal
  217 1909 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  218 1909 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  219 1909 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  220 1909 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  221 1909 Forsse Gård
  Kapitalbok
  222 1909 Forsse Gård
  Journal
  223 1909 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  224 1909 Forsse Gård
  Kassabok
  225 1910 Forsse Trämassefabrik
  Kapitalbok
  226 1910 Forsse Trämassefabrik
  Fortsättning Kapitalbok
  227 1910 Forsse Trämassefabrik
  Journal
  228 1910 Forsse Trämassefabrik
  Afräkningsbok
  229 1910 Forsse Trämassefabrik
  Kassabok
  230 1910 Forsse Gård
  Kapitalbok
  231 1910 Forsse Gård
  Journal
  232 1910 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  233 1910 Forsse Gård
  Kassabok
  234 1911 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  235 1911 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  236 1911 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  237 1911 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  238 1911 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Fortsättning Journal och Kassabok
  239 1911 Forsse Gård
  Kapitalbok
  240 1911 Forsse Gård
  Journal
  241 1911 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  242 1911 Forsse Gård
  Kassabok
  243 1912 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  244 1912 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  245 1912 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  246 1912 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  247 1912 Forsse Gård
  Kapitalbok
  248 1912 Forsse Gård
  Journal
  249 1912 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  250 1912 Forsse Gård
  Kassabok
  251 1913 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  252 1913 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  253 1913 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  254 1913 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  255 1913 Forsse Gård
  Kapitalbok
  256 1913 Forsse Gård
  Journal
  257 1913 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  258 1913 Forsse Gård
  Kassabok
  259 1914 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  260 1914 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  261 1914 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  262 1914 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  263 1914 Forsse Gård
  Kapitalbok
  264 1914 Forsse Gård
  Journal
  265 1914 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  266 1914 Forsse Gård
  Kassabok
  267 1915 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  268 1915 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  269 1915 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  270 1915 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  271 1915 Forsse Gård
  Kapitalbok
  272 1915 Forsse Gård
  Journal
  273 1915 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  274 1915 Forsse Gård
  Kassabok
  275 1916 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  276 1916 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  277 1916 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  278 1916 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  279 1916 Forsse Gård
  Kapitalbok
  280 1916 Forsse Gård
  Journal
  281 1916 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  282 1916 Forsse Gård
  Kassabok
  283 1917 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  284 1917 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  285 1917 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  286 1917 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  287 1917 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  288 1917 Forsse Gård
  Kapitalbok
  289 1917 Forsse Gård
  Journal
  290 1917 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  291 1917 Forsse Gård
  Kassabok
  292 1918 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  293 1918 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  294 1918 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  295 1918 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  296 1918 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  297 1918 Forsse Gård
  Kapitalbok
  298 1918 Forsse Gård
  Journal
  299 1918 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  300 1918 Forsse Gård
  Kassabok
  301 1919 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  302 1919 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  303 1919 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  304 1919 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  305 1919 Forsse Gård
  Kapitalbok
  306 1919 Forsse Gård
  Journal
  307 1919 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  308 1919 Forsse Gård
  Kassabok
  309 1920 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  310 1920 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  311 1920 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  312 1920 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  313 1920 Forsse Gård
  Kapitalbok
  314 1920 Forsse Gård
  Journal
  315 1920 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  316 1920 Forsse Gård
  Kassabok
  317 1921 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  318 1921 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  319 1921 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  320 1921 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  321 1921 Forsse Gård
  Kapitalbok
  322 1921 Forsse Gård
  Journal
  323 1921 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  324 1921 Forsse Gård
  Kassabok
  325 1922 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  326 1922 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  327 1922 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Afräkningsbok
  328 1922 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  329 1922 Forsse Gård
  Kapitalbok
  330 1922 Forsse Gård
  Journal
  331 1922 Forsse Gård
  Afräkningsbok
  332 1922 Forsse Gård
  Kassabok
  333 1923 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  334 1923 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  335 1923 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  336 1923 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  337 1923 Forsse Gård
  Kapitalbok
  338 1923 Forsse Gård
  Journal
  339 1923 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  340 1923 Forsse Gård
  Kassabok
  341 1924 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  342 1924 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  343 1924 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  344 1924 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  345 1924 Forsse Gård
  Kapitalbok
  346 1924 Forsse Gård
  Journal
  347 1924 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  348 1924 Forsse Gård
  Kassabok
  349 1925 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  350 1925 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  351 1925 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  352 1925 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  353 1925 Forsse Gård
  Kapitalbok
  354 1925 Forsse Gård
  Journal
  355 1925 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  356 1925 Forsse Gård
  Kassabok
  357 1926 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  358 1926 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  359 1926 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  360 1926 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  361 1926 Forsse Gård
  Kapitalbok
  362 1926 Forsse Gård
  Journal
  363 1926 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  364 1926 Forsse Gård
  Kassabok
  365 1927 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  366 1927 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  367 1927 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  368 1927 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  369 1927 Forsse Gård
  Kapitalbok
  370 1927 Forsse Gård
  Journal
  371 1927 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  372 1927 Forsse Gård
  Kassabok
  373 1928 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  374 1928 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  375 1928 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  376 1928 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  377 1928 Forsse Gård
  Kapitalbok
  378 1928 Forsse Gård
  Journal
  379 1928 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  380 1928 Forsse Gård
  Kassabok
  381 1929 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  382 1929 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  383 1929 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  384 1929 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  385 1929 Forsse Gård
  Kapitalbok
  386 1929 Forsse Gård
  Journal
  387 1929 Forsse Gård
  Avräkningsbok
  388 1929 Forsse Gård
  Kassabok
  389 1930 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  390 1930 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  391 1930 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  392 1930 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  393 1930 Forsse Gård
  Kassabok
  394 1931 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  395 1931 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  396 1931 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  397 1931 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  398 1932 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kapitalbok
  399 1932 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Journal
  400 1932 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Avräkningsbok
  401 1932 Forsse Fabrik och Kraftstation
  Kassabok
  402 1933 Kapitalbok
  403 1933 Journal
  404 1933 Kassabok
  405 1934 Kapitalbok
  406 1934 Journal
  407 1934 Kassabok
  408 1935 Kapitalbok
  409 1935 Journal
  410 1935 Kassabok
  411 1936 Kapitalbok
  412 1936 Journal
  413 1936 Kassabok
  414 1937 Kapitalbok
  415 1937 Journal
  416 1937 Kassabok
  417 1938 Kapitalbok
  418 1938 Journal
  419 1938 Kassabok
  420 1939 Kapitalbok
  421 1939 Journal
  422 1939 Kassabok
  423 1940 Kapitalbok
  424 1940 Journal
  425 1940 Kassabok
  426 1941 Kapitalbok
  427 1941 Journal
  428 1941 Kassabok
  429 1942 Kapitalbok
  430 1942 Journal
  431 1942 Kassabok 1
  432 1942 Kassabok 2
  433 1943 Kapitalbok
  434 1943 Journal
  435 1943 Kassabok
  436 1944 Kapitalbok
  437 1944 Journal
  438 1944 Kassabok
  439 1945 Kapitalbok
  440 1945 Journal
  441 1945 Kassabok 1
  442 1945 Kassabok 2
  443 1946 Kapitalbok
  444 1946 Journal
  445 1946 Kassabok
  446 1947 Kapitalbok
  447 1947 Journal
  448 1947 Kassabok 1
  449 1947 Kassabok 2
  450 1948 Kapitalbok
  451 1948 Journal
  452 1948 Kassabok
  453 1949 Huvudbok
  454 1949 Memorial
  455 1949 Kassabok 1
  456 1949 Kassabok 2
  457 1950 Huvudbok
  458 1950 Memorial
  459 1950 Kassa 1
  460 1950 Kassabok 2
  461 1951 Huvudbok
  462 1951 Memorial
  463 1951 Kassabok 1
  464 1951 Kassabok 2
  465 1952 Huvudbok
  466 1952 Memorial
  467 1952 Kassabok 1
  468 1952 Kassabok 2
  469 1953 Huvudbok
  470 1953 Memorial
  471 1953 Kassabok 1
  472 1953 Kassabok 2
  473 1954 Huvudbok
  474 1954 Memorial
  475 1954 Kassabok 1
  476 1954 Kassabok 2
  477 1955 Huvudbok
  478 1955 Memorial
  479 1955 Kassabok 1
  480 1955 Kassabok 2
  481 1956 Huvudbok
  482 1956 Memorial
  483 1956 Kassabok 1
  484 1956 Kassabok 2
  485 1957 Huvudbok
  486 1957 Memorial
  487 1957 Kassabok 1
  488 1957 Kassabok 2
  489 1958 Huvudbok
  490 1958 Memorial
  491 1958 Kassabok 1
  492 1958 Kassabok 2
  493 1959 Huvudbok
  494 1959 Memorial
  495 1959 Kassabok 1
  496 1959 Kassabok 2
  497 1960 Huvudbok
  498 1960 Memorial
  499 1960 Kassabok 1
  500 1960 Kassabok 2
  501 1961 Huvudbok
  502 1961 Memorial
  503 1961 Kassabok 1
  504 1961 Kassabok 2
  505 1962 Huvudbok
  506 1962 Memorial
  507 1962 Kassabok 1
  508 1962 Kassabok 2
  509 1963 Huvudbok
  510 1963 Memorial
  511 1963 Kassabok 1
  512 1963 Kassabok 2
  513 1964 Huvudbok
  514 1964 Memorial
  515 1964 Kassabok 1
  516 1964 Kassabok 2
  517 1965 Huvudbok
  518 1965 Memorial
  519 1965 Kassabok 1
  520 1965 Kassabok 2
  521 1966 Huvudbok
  522 1966 Memorial
  523 1966 Kassabok 1
  524 1966 Kassabok 2
  525 1967 Huvudbok
  526 1967 Memorial
  527 1967 Kassabok 1
  528 1967 Kassabok 2
  529 1968 Huvudbok
  530 1968 Memorial
  531 1968 Kassabok 1
  532 1968 Kassabok 2
  533 1969 Memorial
  Märkt med Forsse Nya Kraftverk
 • Serie G 2: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889 — 1893
  2 1929 Inventarie- och lagerförteckning över befintlig elektrisk materiel i Forsse förråd
 • Serie G 3: Dagsverkesböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873
  2 1875
  3 1876
  4 1877
  5 1878
  6 1879
  7 1879 — 1886
  8 1880
  9 1881
  10 1882
  11 1883
  12 1884
  13 1884 — 1885
  14 1885 — 1886
  15 1887 — 1900
  16 1888
  17 1890 — 1891
  18 1893
  19 1900 — 1903
  20 1904 — 1906
  21 1906 — 1908
  22 1908 — 1911
  23 1911 — 1913
  24 1913 — 1916
  25 1916 — 1918
  26 1919 — 1921
  27 1921 — 1925
  28 1925 — 1931
 • Serie G 4: Kassaredovisning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1875
 • Serie G 5: Kladdkassa
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1902 — 1903 Forsse Trämassefabrik
  2 1902 — 1903 Forsse Gård
 • Serie G 6: Konceptkassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1900
  2 1899 — 1900
  3 1901 — 1902
  4 1904 — 1905
  5 1905 — 1907
  6 1907 — 1908
  7 1908 — 1910
  8 1910 — 1912
  9 1912 — 1914
  10 1914 — 1915
 • Serie G 7: Journalverifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945
  2 1950
 • Serie G 8: Memorialverifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946
  2 1960
  3 1968
  4 1968
  5 1968
 • Serie G 9: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1890 — 1891 Varubok
  2 1900 Sågtimmersjournal
  3 1877 — 1887 Innehåller uppgifter om tillverkning och försäljning vid mejeriet, samt namn- och mjölkningsuppgifter för enskilda kor
  4 1886 — 1913 Provmjölkningsjournal 1894-1896, 1898-1899, 1904, 1908, 1912-1913
  Sammandragning av mejerijournalen 1906
  Stamrulla över ladugården vid Forsse Bruk 1886-1895
  5 1909 — 1922 Sammandrag av mejerijournalen 1909-1916
  Provmjölkningsjournaler 1915-1922
  6A 1878 — 1921 Diverse räkenskaper;
  Skogsvaktaren J. Nordins redovisning 1920-1921 (kassabok)
  Forsse järnräkningsbok för år 1878
  6B 1918 — 1922 Skogvaktaren J. Nordins redovisning (kassaböcker)
  6C 1922 — 1950 Skogvaktaren J. Nordins redovisning (kassabok) 1922-1923
  Special för Forsse Bruk 1937-1950
  6D 1908 — 1938 Kopiebok över mejerijournaler och provmjölkningsrapporter 1908-1923
  Jordbruksrapporter från Forsse Gård 1923-1938
  7 1873 — 1912 Sammandrag av avlöningar och hästdagsverken vid Forsse Gård 1910-1912
  Spannmålsbok för 1873 (angående utdelning till enskilda arbetare)
  Kopiebok för åren 1906-1909 (angående trävaror)
  8 1874 — 1875 Spannmålsbok
  9 1877 — 1979 Spannmålsbok
  10 1880 — 1881 Spannmålsbok
  11 1882 — 1883 Spannmålsbok
  12 1886 — 1889 Spannmålsbok
  13 1877 — 1887 Sågtimmersböcker
  Innehåller uppgifter om avverkning och framkörning
  14 1899 Kördagsverken
  15 1911 — 1916 Tillverkningsrapporter för Forsse Fabrik och Kraftstation 1911-1914, 1916
  16 1885 — 1917 Ackordsbok vid Forsse Bruk 1900-1910
  Avlöningsanteckningar från fabriksbyggnaden 1900
  Arbetsförtjänster vid trämassefabriken 1908-1917
  Arbetsbok för manufaktursmidet vid Forsse Bruk 1885
  17 1888 Handelskapitalbok
  18 1886 Handelsavräkningsböcker/ L. Barclay
  Innehåller uppgifter om livsmedelsuttag
  19 1887 — 1888 Handelsavräkningsböcker/ L. Barclay
  Innehåller uppgifter om livsmedelsuttag
  20 1888 — 1889 Handelsavräkningsböcker/ L. Barclay
  Innehåller uppgifter om livsmedelsuttag
  21 1889 — 1890 Kassakladd/ Arthur Sundelin
  22 1899 Räkenskaper angående fabriksanläggningen
  23 1900 Räkenskaper angående trämassefabriken
  24 1876 Fraktjournal
  25 1877 — 1882 Forsse Bruks försäljningsbok
  26 1943 — 1946 Forsse Bruks försäljningsliggare
  27 1960 Diverse räkenskaper från Forsse Bruk, Lännäs, Skorped