Forsse Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872

Arkivbildare: Forsse Bruk 1848-1872

Verksamhetsperiod: 1848 — 1872

Historik arkivbildare:

Forsse Bruk Jacob Efraim Clason (1743-1809), sonson till Johan Clason ansökte 1804 om privilegier för ett nytt järnverk vid Forsse (Faxälvens numera torrlagda fåra). Kungl. Maj:ts privilegium för Forsse bruk utfärdades den 4 november 1805. Tackjärn skulle hämtas från Nya Kopparbergs och Grythytte bergslager. Som villkor sattes dessutom att anläggningen skulle vara färdig inom två år från privilegiets datum, vilket emellertid visade sig vara en omöjlighet på grund av stora vattenflöden. Den 15 juni 1808 medgav Kungl. Maj:t att tidsfristen utsträcktes med ytterligare två år. Under tiden hade marknadsläget förrändrats och gjorde det nödvändigt att göra ansökan om manufaktursmidets utbyte mot stångjärnstillverkning. 1807 stod förvaltarebostaden klar och två vattensågar var redan i drift när så stångjärnsbruket uppfördes. År 1839 såldes bruket till Walfrid Enblom och Bergskollegium beviljade utökade smidesrättigheter och nya verkstäder. I vilken utsträckning denna utvidgning verkligen kom till stånd är oklart. Enblom gjorde konkurs 1846. Tack vare trävaruindustrins snabba expansion fick bruket ett uppsving på 1870-talet. Smide behövdes både inom flottningen och skogsindustrin. År 1900 lades järnbruket ner och samtidigt byggdes den första kraftstationen. När järnbruket lades ner blev Forsse bruk istället Forsse Gård. På Forsse gård fanns både hästar och kor och driften var igång till 1958 Arkivet efter Forsse bruk och Forsse Gård, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1747 och 1969 (de tidiga handlingarna rör Ledinge finbladiga såg, som 1813 flyttades till Forsse och blev Forsse sågverk) Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1833 — 1895 Handlingar bl.a. om avtal med Walter Enblom 1833-1847
  Ang. Forsse och Ledinge Tullkvarnar 1860-1894
  Gravationsbevis 1846-1881
  Nr 30
  2 1823 — 1895 Handllingar ang. Forsse Sågverk 1823-1881
  Virkesutsyningar, timmerköp, virkesleveranser m.m. 1869-1895
  Nr 31
  3 1826 — 1890 Rättegångshandlingar 1826-1890 om bl.a. rörande det Edbomska målet 1857-1863
  Nr 209
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848 Capitalbok
  2 1848 Journal
  3 1848 Afräkningsbok 2
  4 1848 Memorial
  5 1849 Capitalbok
  6 1849 Afräkningsbok 1
  7 1849 Afräkningsbok 2
  8 1849 Cassabok
  9 1849 Memorial
  10 1850 Capitalbok
  11 1850 Afräkningsbok 1
  12 1850 Afräkningsbok 2
  13 1849 Afräkningsbok 3
  14 1850 Cassabok
  15 1850 Memorial
  16 1851 Capitalbok
  17 1851 Afräkningsbok 1
  18 1851 Afräkningsbok 2
  19 1851 Cassabok
  20 1851 Memorial
  21 1851 Proviantutgiftsbok
  22 1852 Capitalbok
  23 1852 Afräkningsbok 1
  24 1852 Afräkningsbok 2
  25 1852 Cassabok
  26 1852 Memorial
  27 1853 Capitalbok
  28 1853 Journal
  29 1853 Afräkningsbok 1
  30 1853 Afräkningsbok 2
  31 1853 Cassabok
  32 1853 Cassabok
  33 1853 Memorial
  34 1854 Capitalbok
  35 1854 Journal
  36 1854 Afräkningsbok 1
  37 1854 Afräkningsbok 2
  38 1854 Memorial
  39 1855 Capitalbok
  40 1855 Journal
  41 1855 Afräkningsbok 1
  42 1855 Afräkningsbok 2
  43 1855 Cassabok
  44 1855 Memorial
  45 1856 Capitalbok
  46 1856 Journal
  47 1856 Afräkningsbok 1
  48 1856 Afräkningsbok 2
  49 1856 Cassabok
  50 1856 Memorial
  51 1857 Capitalbok
  52 1857 Journal
  53 1857 Afräkningsbok 1
  54 1857 Afräkningsbok 2
  55 1857 Cassabok
  56 1857 Memorial
  57 1858 Capitalbok
  58 1858 Journal
  59 1858 Afräkningsbok 1
  60 1858 Afräkningsbok 2
  61 1858 Cassabok
  62 1858 Memorial
  63 1859 Capitalbok
  64 1859 Journal
  65 1859 Afräkningsbok 1
  66 1859 Afräkningsbok 2
  67 1859 Cassabok
  68 1859 Memorial
  69 1860 Capitalbok
  70 1860 Journal
  71 1860 Afräkningsbok 1
  72 1860 Afräkningsbok 2
  73 1860 Cassabok
  74 1860 Memorial
  75 1861 Capitalbok
  76 1861 Journal
  77 1861 Afräkningsbok 1
  78 1861 Afräkningsbok 2
  79 1861 Cassabok
  80 1861 Memorial
  81 1862 Capitalbok
  82 1862 Journal
  83 1862 Afräkningsbok 1
  84 1862 Afräkningsbok 2
  85 1862 Cassabok
  86 1863 Capitalbok
  87 1863 Journal
  88 1863 Afräkningsbok 1
  89 1863 Afräkningsbok 2
  90 1863 Cassabok
  91 1863 Memorial
  92 1864 Capitalbok
  93 1864 Journal
  94 1864 Afräkningsbok 1
  95 1864 Afräkningsbok 2
  96 1864 Cassabok
  97 1864 Memorial
  98 1865 Capitalbok
  99 1865 Journal
  100 1865 Afräkningsbok 1
  101 1865 Afräkningsbok 2
  102 1865 Cassabok
  103 1865 Memorial
  104 1866 Capitalbok
  105 1866 Journal
  106 1866 Afräkningsbok 1
  107 1866 Afräkningsbok 2
  108 1866 Cassabok
  109 1866 Memorial
  110 1867 Capitalbok
  111 1867 Journal
  112 1867 Afräkningsbok 1
  113 1867 Afräkningsbok 2
  114 1867 Cassabok
  115 1867 Memorial
  116 1868 Capitalbok
  117 1868 Journal
  118 1868 Afräkningsbok 1
  119 1868 Afräkningsbok 2
  120 1868 Cassabok
  121 1868 Memorial
  122 1869 Capitalbok
  123 1869 Journal
  124 1869 Afräkningsbok 1
  125 1869 Afräkningsbok 2
  126 1869 Cassabok
  127 1869 Memorial
  128 1870 Capitalbok
  129 1870 Journal
  130 1870 Afräkningsbok 1
  131 1870 Afräkningsbok 2
  132 1870 Cassabok
  133 1870 Memorial
  134 1871 Capitalbok
  135 1871 Journal
  136 1871 Afräkningsbok 1
  137 1871 Afräkningsbok 2
  138 1871 Cassabok
  139 1871 Memorial
  140 1872 Capitalbok
  141 1872 Journal
  142 1872 Afräkningsbok 1
  143 1872 Afräkningsbok 2
  144 1872 Cassabok
  145 1872 Memorial
  146 1872 — 1874 Journal 1872
  Konceptbok 1872-1874
 • Serie G 2: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1850
  2 1851
  3 1852
  4 1853
  5 1854
  6 1854
  7 1856
  8 1857
  9 1858
  10 1859
  11 1860
  12 1861
  13 1862
  14 1863
  15 1864
  16 1865
  17 1866
  18 1867
  19 1868
  20 1869
  21 1870
  22 1871
  23 1872
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1853 — 1857
  2 1868 — 1873
 • Serie G 4: Smidesrapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1864 — 1868