Forsse Bruks sjukhjälps- och begravningskassa | Årtal: 1895 — 1906

Arkivbildare: Forsse Bruks sjukhjälps- och begravningskassa

Verksamhetsperiod: 1895 — 1906

Historik arkivbildare:

Sjukhjälps- och begravningskassan vid Forsse Bruk bildades med stöd av Graningeverkens AB år 1898.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1895 — 1906 Medlemsuppgifter, protokoll och räkenskaper