Fröding, H | Årtal: 1860 — 1932

Arkivbildare: Fröding, H

Verksamhetsperiod: 1860 — 1932

Historik arkivbildare:

Överstelöjtnanten och riddaren Herr Hugo Fröding 1842-1930, var Göteborgskrönikör, skald, militärattaché och kapten vid Göta Artilleri Regemente. Hugo Fröding bodde i Åtorp, Lerum.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1860 — 1930 Tjänsteförteckning 1877
  Egna visitkort uå
  Tackbrev och inbjudningar mm 1886-1917
  Göteborgsutställningen 1923
  Brev mellan H.F och hans hustru Karin 1887-1891
  Brev från H.F 1860-1922
  Brev från brodern Carl Fröding 1860-1867
  Brev mellan H.F och dottern Signe Lovén 1926
  Diverse brev och handlingar 1880-1930
  Diverse brev och nyårshälsningar
  Kondoleanser vid Karins död 1922
  Kallelse till promotion, diplom och diverse inbjudningar och biljetter 1923
  Lyckönskningar promotionen 1923
  Pressklipp promotionen 1923
  2 1885 — 1923 Lagerkrans och ros från promotionen 1923
  Telegram på 80-årsdagen 1922 (9 september) 132 stycken, lyckönskningar på 80-årsdagen 1923
  Brev under Berlintiden 1885-1891
  3 1874 — 1892 Inbjudningar till kungliga och kejserliga evenemang 1886-1892
  Menyer 1879-1892
  Inbjudningar (civila) 1885-1892
  Musikprogram 1874-1892Kondoleanser mm 1886-1892
  Diverse inbjudningar och placeringskort mm 1879-1892
  4 1867 Inbjudningaskort till Hugo och Karin Fröding 1885-1894
  ”Tillfällighetsdikter” mm 1867-1917
  Handlingar (egna tryck, Fischerströms resa 1910, Personhistorisk Tidskrift 1925,
  Laurentius Böckers Brev 1921, Kursen 1861-1863 2 ex, Dagsländor och Slagdängor 1915)
  Andras skrifter (Professor Winroth 1912, Ord och Bild 1909 och 1926-1927 samt 1932)
  Frödings minnen, brev från Amelia Fröding till sin far 1827- (avskrifter)
  Resminnen av Hanna Hultman 1868
  5 1861 — 1915 Fotografier, visitkort, Dagsländor och Slagdängor 1915 (12 ex)
  Fotografier av Hugo Fröding vid olika åldrar 1861-1879