Gårdsegareföreningen i Hernösand | Årtal: 1886 — 1891

Arkivbildare: Gårdsegareföreningen i Hernösand

Verksamhetsperiod: 1886 — 1891

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1886 — 1891 Med bland annat stadgar