Gauthiod, Sjöförsäkringsbolaget | Årtal: 1915

Arkivbildare: Gauthiod, Sjöförsäkringsbolaget

Verksamhetsperiod: 1915

Historik arkivbildare:

Grundades i Göteborg 1863. Därutöver saknas historik. Torsten H-son Regander omnämns i kopieboken.

Innehållsförteckning:

  • Serie E 1: Kopiebok
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1915 Kopiebok (498 brevkopior)