Graninge handelsbolag | Årtal: 1886 — 1904

Arkivbildare: Graninge handelsbolag

Verksamhetsperiod: 1886 — 1904

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1900 — 1904
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1887 Huvudbok
  2 1888 Huvudbok
  3 1889 Huvudbok
  4 1890 Huvudbok
  5 1886 — 1887 Handelsavräkning
  6 1887 — 1888 Handelsavräkning
  7 1900 — 1901 Avräknings- och Kapitalbok
  8 1902 — 1904 Avräkningsbok
  9 1887 — 1888 Kassabok
  10 1889 — 1890 Kassabok