Graningeverkens Skogsförvaltning, Strömsunds skogskontor | Årtal: 1863 — 1966

Arkivbildare: Graningeverkens Skogsförvaltning, Strömsunds skogskontor

Verksamhetsperiod: 1863 — 1966

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1888 Kassabok Ströms Distrikt/inspektor Lindberg
  2 1889 Kassabok Ströms Distrikt/inspektor Lindberg
  3 1915 Afräkningsbok Ströms Distrikt
  4 1915 Huvudbok Ströms Distrikt
  5 1915 Kassabok Ströms Distrikt
  6 1915 Journal Ströms Distrikt
  7 1916 Afräkningsbok Ströms Distrikt
  8 1916 Kassabok Ströms Distrikt
  9 1916 Journal Ströms Distrikt
  10 1916 Huvudbok Ströms Distrikt
  11 1917 Afräkningsbok Ströms Distrikt
  12 1917 Huvudbok Ströms Distrikt
  13 1917 Kassabok Ströms Distrikt
  14 1918 Afräkningsbok Ströms Distrikt
  15 1918 Huvudbok Ströms Distrikt
  16 1918 Journal Ströms Distrikt
  17 1920 Huvudbok Ströms Distrikt
  18 1920 Journal Ströms Distrikt
  19 1920 Afräkningsbok Ströms Distrikt
  20 1919 Huvudbok Ströms Distrikt
  21 1919 Avräkningsbok Ströms Distrikt
  22 1919 Journal Ströms Distrikt
  23 1918 Kassabok Ströms Distrikt
  24 1919 Kassabok Ströms Distrikt
  25 1920 Kassabok Ströms Distrikt
 • Serie G 2: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1863 — 1883 Räkenskapsböcker 1863-65, 1877-83
  2 1870 — 1916 Diverse räkenskaper;
  Kolningsräkenskaper för A. Vikberg 1916
  Kassabok 1878-1881
  Räkenskapsbok från 1870-talet
  3 1947 — 1955 Kassabok för Vera Wagenius 1947 och verifikationer för Vera Wagenius 1949-1955
  4 1899 — 1947 Verifikationer till 1899 års kassabok från Ströms distrikt, samt verifikationer 1947
  5 1874 — 1926 Diverse handlingar;
  Timmerbok 1874-75 ang. inköp av timmer i bl.a. Ramsele,Vilhelmina, Dorotea och Åsele
  Domstolshandlingar 1910-26 och andra 1900-talshandlingar
  6 1800 — 1900 tal Diverse fastighets- och skogskartor
  Innehåller även handlingar angående flottning under 1800- och 1900-talen.
  7 1963 — 1966 Traktor- och hästkörningskontrakt i Ströms distrikt
  8 1884 — 1888 Anteckningsbok 1883-90, inklusive räkenskaper över Westbygdens skolbygge 1884-88
  9 1940 — 1950 tal Diverse handlingar angående arrenden, fastighetsägarbyten och avtal, företrädesvis i Ströms socken
  10 1956 — 1966 Stämplingslängder
  11 1911 — 1912 Sågtimmer-Prisräkningsjournal för Graningeverkens Skogsförvaltning, Ströms distrikt
  12 1914 — 1915 Sågtimmer-Prisräkningsjournal för Graningeverkens Skogsförvaltning, Ströms distrikt