Hammerdals Elektriska Kraft AB | Årtal: 1918 — 1975

Arkivbildare: Hammerdals Elektriska Kraft AB

Verksamhetsperiod: 1918 — 1975

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1970 Abonnentförteckning
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919 — 1969 Huvudböcker 1919, 1920, 1951-1969
  2 1923 — 1943 Bunt
  Kassaböcker 1923-1927, 1934, 1937-1940, 1943
  3 1966 — 1970 Bunt
  Dagböcker
  4 1963 — 1975 Inventarieböcker 1963-1975
  Inkasseringslista 1967-1970
  5 1967 — 1969 Debiteringsjournal
  6 1969 — 1971 Debiteringsjournal
  7 1919 — 1921 Lysjournal
  8 1922 — 1923 Lysjournal
  9 1924 — 1928 Lysjournal
  10 1921 — 1923 Journalbok
  11 1924 — 1928 Journalbok
  12 1932 — 1936 Journalbok
  13 1919 Räkenskapsböcker
  14 1920 Räkenskapsböcker