Härnösands Handelsförening | Årtal: 1690 — 2005

Arkivbildare: Härnösands Handelsförening

Verksamhetsperiod: 1690 — 2005

Historik arkivbildare:

Härnösands handelsförening har sitt ursprung i det ”Compagnie” för handeln som inrättades efter ett förslag av borgmästare Lars Stridsberg år 1690. Med åren blev den en sammanslutning, som vid sidan av eventuell branschorganisation, sökte slå vakt om sina medlemmars gemensamma intressen i ett modernt samhälle. Källa: Wik, Harald, Härnösands historia, del III, 1981 Handelsföreningen med nuvarande namn, bildades 28 juni 1847 i Härnösand. Dess föregångare Handlare Societeten har enligt medlemsmatrikeln anor från 1690. Medlemsmatrikeln är upplagd under 1880-talet och är för äldre tid en avskrift/rekonstruktion. Handelsföreningen är en direkt fortsättning på den gamla Handels Societeten. Med 1846 års utgång upphörde den gamla Handels Societeten i Härnösand att existera. Föreningsmedlemmarnas verksamheter omfattade grosshandel och minuthandel. Handeln utövades dels i staden och dels på de vanligen förekommande marknaderna. Mer information kan fås ur föreningens jubileumsskrift 1690-1972.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1836 — 1914 29/11 1836 – 12/12 1914
  2 1885 — 1989 Protokollsbilagor
  Handelsföreningens styrelse- och revisionsberättelser 1885-1988. Spridda år
  Pensionskassans styrelse- och revisionsberättelser 1935-1989. Spridda år
  Kallelser 1905
  Föredragningslistor 1971-1986
  Valkommittens förslag 1977-1986
  Häri även E 1 och F 1
  Tillägg 1 augusti 2017, Protokoll med bilagor och stadgar
  3 1915 — 1949 10/2 1915 – 1/12 1949
  4 1949 — 2003 Protokollsbok
  5 1909 — 1987 Dubletter av styrelse- och revisionsberättelser
  Stadgar och Reglementen
  6 1964 — 2001 Styrelse- och Revisionsberättelser
  7 1905 — 1989 Protokollsbok för Pensionskassan 1929-1989
  Afskrifter af donationers brev 1905-1923
 • Serie D 1: Matriklar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1690 — 1983 Handelsföreningens matrikel är upplagd under 1880-talet och är för äldre tid en avskrift/rekonstruktion 1690-1975
  Pensionsfondens medlemsmatrikel 1906-1983
  Häri även föreningens förteckning över egna handlingar 1893, och närvaroförteckning 1955-1984
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1886 — 1987 Ingår A 1:2
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1889 — 1988 Ingår i A 1:2
  Aktiebrev nr 23 1889 och teckningslista för aktier 1899
  Ansökningar till pensionsfonden samt pensionsbrev 1892-1917. Spridda år
  Uppbördslistor för års- och pensionsavgifter 1895-1921
  Stadgar för Handelsföreningen och för pensionskassan 1911, 1972, samt ändringsförslag
  av stadgarna 1905, 1978, 1985.
  Donationer 1908
  Historik och jubileumskrift 1974
  Handlingar rörande avveckling av pensionskassan 1986-1988
 • Serie F 2: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1966 — 1992 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  2 1996 — 1997 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat, Härnösands Skeppsfestival 1997 m.m.
  3 1995 — 1998 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat, medlemslista m.m.
  4 1999 — 2000 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  5 2000 — 2002 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  6 2001 — 2002 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  7 2002 — 2004 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  8 2004 — 2005 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  9 2005 Diverse räkenskaper, deklarationer, verifikat m.m.
  10 1972 — 1986 Härnösands Handelsförenings 125-års jubileum
  Härnösand 400 år 1985
  Områdesplan Härnösands Centrum 1977
  Utredningsplan Nybrogatan/Skeppsbron 1986
  Kuvert och brevpapper med Härnösands Handelsförenings logga
 • Serie F 3: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1988 Huvudböcker 1918-1944
  Pensionskassans huvudböcker 1930-1944
  Pensionskassans inventarium 1961-1988
  2 1892 — 1925 Huvudböcker 1892-1917
  Kassabok 1908-1925
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1945
  2 1959 — 1973
  3 1966 — 1980 Pensionskassans kassabok
  4 1980 — 1989 Pensionskassans kassabok
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1874 — 1891
  2 1893 — 1903
  3 1904 — 1933 Spridda år
  4 1943,1988, 1993 Pensionsföreningen/kassan
  5 1990 — 1992