Härnösandsortens Trävaruhandlareförening u.p.a. | Årtal: 1946 — 1966

Arkivbildare: Härnösandsortens Trävaruhandlareförening u.p.a.

Verksamhetsperiod: 1946 — 1966

Historik arkivbildare:

Föreningen var en lokalförening som var ansluten till Svenska Sågverksföreningars Riksförbund. Lokalföreningens uppgift var att i samarbete med Riksförbundet vara till hjälp åt sågverksägarna i praktiska, ekonomiska och tekniska frågor.

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Kassabok
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1946 — 1966 I denna serie ingår även diverse verifikationer och brev 1958-1965 och Kapitalbok 1949-1960