Hernösands Ångsågs AB | Årtal: 1873 — 1913

Arkivbildare: Hernösands Ångsågs AB

Verksamhetsperiod: 1873 — 1913

Historik arkivbildare:

Härnösands Ångsågsbolag grundades 1859 av C F Broocman och ombildades 1860 till Härnösands Ångsågs AB. Efter ett flertal ägarbyten köptes bolaget 1883 av A Versteegh som 1897 bildade ett nytt Härnösands Ångsågs AB. År 1913 såldes det vidare till Björknäs AB som drev sågen fram till 1925 då den lades ned och revs 1926. Ångsågens historia finns skildrad i bland annat Helge Höglunds ”Ådalens prosa”

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1910 Rapport över skogsinnehav 1873 med översättning
  Statistik 1898-1910
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
 • Serie G 2: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
 • Serie G 4: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912