Holmberg, Åke, AB | Årtal: 1968 — 1996

Arkivbildare: Holmberg, Åke, AB

Verksamhetsperiod: 1968 — 1996

Historik arkivbildare:

Företaget startade sin verksamhet 1966

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1991 Bolagsstämmoprotokoll 1968-1988
  Registreringsbevis och ändringsbevis 1968-1991
  Bolagsordning och övriga bolagsbildningshandlingar jämte aktiebok 1968-1978
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1994 Korrespondens 1975-1993
  Inkomna brev 1975-1993
  Sända fax 1990-1994
 • Serie F 1: Handlingar rörande arbeten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1981 — 1990 2361-2370 1981-1983
  3511-3520 1988-1989
  3721-3730 1990
  2 1983 — 1994 3751-3760 1990
  3791-3800 1991
  3821-3830 1992-1994
  Projektförteckning och projektsammandrag 1983-1994
 • Serie F 2: Personal och löner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1972 — 1984
  2 1984 — 1985
  3 1986 — 1987
  4 1988 — 1990
  5 1991 — 1996
  6 1975 — 1995 ”Anställningspärm” med diverse handlingar rörande personal:
  Bekräftelser av anställning och handlingar rörande lärlingsutbildning 1976-1991
  (innehåller även besked om uppsägningar, anställningsbevis och arbetsintyg mm)
  Projektkalender 1976
  Anställningslistor 1975-1977
  Semesterlista 1979-1980
  Laboratorierapport 1995
  Protokoll fört vid lokal förhandling med Målareförbundet avd 10 Mellannorrland 1990
  Regler om anställningsskydd (Målaremästarnas Riksförening) 1974
  Tomma blanketter u.å.
  Handlingar rörande medbestämmandesamråd, skyddsombud, lärlingsregler, skiljenämnden, konflikter och förhandlingsdagbok 1979-1984
  Handlingar rörande ackord 1970-1971
 • Serie F 3: Handlingar rörande fastigheter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1990 — 1993 Granen 11 (Framnäsvägen 9, Härnösand) 1990-1993
  Fastlandet 2:61 1991
 • Serie F 4: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1984 Lagfartsbevis 1968
  Deklarationshandlingar 1970-1976
  Pensionshandlingar 1968-1975
  Bankhandlingar 1972-1979
  Hyreskontrakt 1979
  Projekthandlingar 1978-1984
  2 (1950) 1977 — 1982 Fotografier u.å.
  Diabilder u.å.
  Stämplar
  Lagerinventering 1979-1982
  Egen reklam och skyltar u.å.
  Tidningsklipp 1950-1977
  (Även från föregångaren A Holmberg & Co och Holmbergs Måleri och Billackering)
 • Serie G 1: Bokslutshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1989 Bokslutshandlingar 1985-1989
  Kontoplaner 1970-1989
  Årsredovisningar 1982-1983
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988
  2 1989
  3 1990
  4 1991
  5 1992 — 1994
  6 1995 — 1997
 • Serie G 3: Kunder och leverantörer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1989 Kundfakturor A-Ö
  2 1991 — 1992 Kundfakturor A-Ö
  3 1992 — 1993 Kundfakturor Ådalens Bilaffär AB och Berners & Co 1992
  Kundfakturor A-Ö 1993
  4 1991 — 1993 Kundfakturor Ådalens Bilaffär AB och Berners & Co 1993
  Kundfakturor 1991
  5 1989 Kundfakturor A-Ö
  6 1990 Kundfakturor A-Ö
  7 1992 Kundfakturor A-Ö
  8 1993 — 1995 Kundfakturor A-Ö
  9 1996 Kundfakturor A-Ö