Holmbergs, Familjen, privata handlingar | Årtal: 1910 — 1957

Arkivbildare: Holmbergs, Familjen, privata handlingar

Verksamhetsperiod: 1910 — 1957

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1910 — 1957 Brevkortsalbum (minne från julen 1921) med bilder från 1910, 1920 och 1930-talen
    Tackkort u.å.
    Föreningshandlingar (W:6 och Rotary) 1954-1957