Holmquist J A, Handlanden | Årtal: 1876 — 1906

Arkivbildare: Holmquist J A, Handlanden

Verksamhetsperiod: 1876 — 1906

Historik arkivbildare:

Holmquist bedrev handel i Rossö, Nyland, Västernorrlands län, med filialer i bl.a. Väja och Nyland. Rörelsen ägdes tidigare av G A R Björkman, och då under Rossö Handelsbolag.

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Copieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1900 — 1904 Handlingarna i E1:2
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1891 — 1894
  2 1895 — 1906 Copieböcker
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1876 — 1903 Svensk Författningssamling nr 3 1876
  Holmquists personliga handlingar: ordenshandlingar, inskrivningsbok, dagbok mm 1888-1903
  Bouppteckningar, auktionsprotokoll mm 1889, 1897-1902
  Försäkringsbrev 1899
  Orderkopior 1891-1897, 1903
  2 1891 — 1900 Fraktsedlar
  3 1893 — 1901 Protokoll över auktion hos Rossö Handelsbolag 1893
  Förteckning över osäkra fordringar; handlingar örande konsumtionskrediten 1900-1901
  Supplement till adresskalender å icke betalande personer1901
  ”Paragonpärm” u.å.
  Adresslappar u.å.
 • Serie G 1: Räkenskapshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1887 — 1900 Varubok 1887, 1898
  Betalda fakturor 1888, 1890-1900
  2 1887 — 1902 Inventarieböcker 1887, 1891-1897, 1901-1902
  3 1889 — 1903 Kapitalbok 1889; häri ingår förteckning av varor levererade till filialen i Nyland 1903
  4 1889 — 1906 Verifikationer
  5 1891 — 1902 Förteckningar över utstående fordringar
  6 1892 — 1897 Kontraböcker
  7 1896 — 1903 Kladdböcker 1896-1899
  Kontraböcker 1897-1903
  8 1899 — 1904 Avräkningsbok 1899-1900
  Koncept-kassabok 1899-1903
  Kassabok 1900
  Kapitalbok 1900
  Journal 1900-1902
  Betalnings-terminsbok 1900-1904
  9 1900 — 1903 Journal
  10 1901 — 1903 Betalda fakturor
  11 1902 Avräkningsbok
  Kassabok
  Kapitalbok
  12 1903 Kassaböcker
  Kapitalböcker
  13 1903 Reskontra
  Kladdbok
  14 1903 — 1904 Journal 1903-1904
  Kapitalbok 1903-1904
  15 1903 — 1904 Orderbok
  16 1904 — 1906 Journal 1904
  Kassaböcker 1904
  Orderbok 1904-1906
  17 1905 Kassabok
  Kapitalbok