Holms, Per, Elektricitetsverk AB | Årtal: 1903 — 1959

Arkivbildare: Holms, Per, Elektricitetsverk AB

Verksamhetsperiod: 1903 — 1959

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1933
  2 1934 — 1943
  3 1943 — 1959
 • Serie D 1: Aktieregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 — 1948
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1926 Konkurs- och rättegångshandlingar
  2 1933 — 1955 Diverse förteckningar;
  Förteckning över abonnenter med och utan elspis/kylskåp (1930- och 1940-talen)
  Materialbeställningsjournaler 1933-39, 1944-55
  Förteckning över abonnenter av myntmätare
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1925 — 1928
  2 1929 — 1932
  3 1933 — 1936
  4 1937 — 1941
  5 1942 — 1945
  6 1945 — 1949
  7 1949 — 1952
  8 1953 — 1956
  9 1957
  10 1958
  11 1959
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1912
  2 1913 — 1916
  3 1917
  4 1918
  5 1919
  6 1920
  7 1921
  8 1922
  9 1923
  10 1924
  11 1925
  12 1926
  13 1927
  14 1928
  15 1929
  16 1930
  17 1931
  18 1932
  19 1933
  20 1934
  21 1935
  22 1936
  23 1937 — 1938
  24 1938 — 1939
  25 1939 — 1940
  26 1940 — 1941
  27 1941 — 1942
  28 1942 — 1943
  29 1943 — 1944
  30 1949
  31 1951
  32 1953
  33 1954
  34 1955
  35 1955 — 1956
  36 1956
  37 1956
  38 1957
  39 1958
  40 1959
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 — 1910
  2 1911 — 1914
  3 1915 — 1917
  4 1917 — 1919
  5 1920 — 1921
  6 1922 — 1923
  7 1924 — 1925
  8 1926 — 1927
  9 1928 — 1929
  10 1930 — 1931
 • Serie G 4: Övriga Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 Strömavgifter
  2 1940 — 1941 Strömavgifter
  3 1936 — 1938 Installationsjournaler
  4 1933 — 1939 Installationsjournaler
  5 1940 — 1942 Installationsjournaler
  6 1942 — 1943 Installationer
  7 1927 — 1941 Inventarieböcker
  8 1943 — 1954 Inventariebok
  9 1957 — 1959 Inventariebok
  10 1906 — 1934 Kraftstationsdagböcker från Löfön 1906, 1919-1923 och 1926-1934
  11 1935 — 1954 Kraftstationsdagböcker från Löfön