Inviksåns Flottningsförening | Årtal:

Arkivbildare: Inviksåns Flottningsförening

Verksamhetsperiod:

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie B 1: Brevkopieböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1901 — 1908 Finns i Helgum-Gådeååns Flottningsförening, Härnösands arkiv, volym B1:1