Jordbrukarbanken AB, Gävle | Årtal: 1923 — 1963

Arkivbildare: Jordbrukarbanken AB, Gävle

Verksamhetsperiod: 1923 — 1963

Historik arkivbildare:

Bolaget tillkom 16 april 1923 under statlig medverkan. 1923 övertogs AB Svenska Lantmännens Bank och 1950 hade Jordbrukarbanken ett 60-tal kontor, det nordligaste i Gävle.

Innehållsförteckning: