Kungsängens Bostadsrättsförening, Kramfors | Årtal: 1946 — 1985

Arkivbildare: Kungsängens Bostadsrättsförening, Kramfors

Verksamhetsperiod: 1946 — 1985

Historik arkivbildare:

Dessa arkivhandlingar har levererats till Näringslivsarkiv i Norrland som en del av grosshandlare Alvar Backlund efterlämnade handlingar. Familjen Backlund var aktiva i traktens näringsliv under 1900-talets första hälft. Arkivet ger en bild, inte i första hand av bostadsrättsföreningen som sådan, utan snarare av Alvar Backlund kontakter med den samma. Backlund köpte en lägenhet av föreningen 1946. Han torde under åren 1949-1963 samt 1965-1971 ha suttit med i föreningens styrelse då hans namnunderskrift finns med i inventarieboken. År 1967 tecknade han sig som styrelsens ordförande. Huruvida bostadsrättsföreningen fortfarande finns kvar, och var dess övriga handlingar finns, är oklart.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1983 Huvudböcker
  2 1946 — 1985 Dag- och kassaböcker 1953 och 1976-1981
  Hyresliggare 1951-1952 och 1972-1974
  Inventarieböcker 1947-1964 och 1965-1983
  Lägenhetsförteckning 1954-1985
  Avräkningsbok inre reparationer 1955-1980
  Förteckning över motorvärmare och garage 1966-1980
  Diverse handlingar 1946-1953