Lönnbergsgruvans och Dammängsgruvans Intressenter | Årtal: 1900 — 1932

Arkivbildare: Lönnbergsgruvans och Dammängsgruvans Intressenter

Verksamhetsperiod: 1900 — 1932

Historik arkivbildare:

Folkskollärare S.A. Mohlin, Rällön, Rällså var en av delägarna i Lönnbergsgruvan (Linde församling) och Dammängsgruvan (Ljusnarsbergs församling, Örebro län). Ca 1909 övertog gruvorna driften. Driften fortsatte till ca 1918, då gruvorna efter upprepade försäljningsförsök nedlades.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Diverse handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1901 — 1932 Protokoll 1901-1902, 1909-1915; handlingar om gruvornas drift 1909-1932; markundersökningar och analyser ca 1900-1918; förslag till köpekontrakt 1913-1918; handlingar om spekulanter 1907-1908, 1913-1918; räkenskapsböcker 1901-1915; dagsverksbok 1910-1914; verifikationer 1900-1912, 1914-1920.
    2 1900 Magnetisk gruvkarta 1900.