Mellansels Träförädling AB | Årtal: 1945 — 1975

Arkivbildare: Mellansels Träförädling AB

Verksamhetsperiod: 1945 — 1975

Historik arkivbildare:

Företaget bildades i oktober 1945 och grundaren var främst Petrus Genberg, Erik Vikström och Anders Genberg. 1948 bytte aktiebolaget ägare med främst Torsten Rosenkvist som direktör. Företagets huvudsakliga uppgift var att vidare förädla trävaror. Mellansels Träförädling gick i likvidation den 5 februari 1975.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1975 Handlingar om bildandet och försäljning av företaget;
  Lagfartsbevis, köpekontrakt, gravitationsbevis 1946-1948
  Stiftelseurkund, teckningslista, styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 1945-1948
  Aktiebrev i Mellanses Träförädling AB
  Bolagsstämmoprotokoll, revisionsberättelser, styrelseberättelser och styrelseprotokoll 1974-1975
  Deklerationer för 1974
  Handlingar rörande likvidationen 1974-1975
  Verifikat 1973-1975
  Exempel på fönsterkuvert, brevpapper och blanketter
  Bokslut 1946-1975
  Prislistor från snickerifabrikernasriksförbund 1942-1950
  2 1946 — 1948 Aktiebok
  3 1946 — 1952 Kassadagbok
  4 1964 — 1974 Kassadagbok