Mo Elektriska Kraftförening | Årtal: 1922 — 1953

Arkivbildare: Mo Elektriska Kraftförening

Verksamhetsperiod: 1922 — 1953

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1932 — 1953 Styrelseberättelse för år 1945-1946 finns tillsammans med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie D 1: Register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1946 Medlemsmatrikel
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1936
  2 1936 — 1946
  3 1947
  4 1948
  5 1949
  6 1950
  7 1951
  8 1952
  9 1953
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1927
  2 1935 — 1938
  3 1938 — 1940
  4 1941 — 1945
  5 1946 — 1947
  6 1947
  7 1948
  8 1949
  9 1950
  10 1951
  11 1953 — 1954
 • Serie G 3: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1939
  2 1939 — 1941
  3 1941 — 1944
  4 1945 — 1947
 • Serie G 4: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1938
  2 1939 — 1946
  3 1947
  4 1948
  5 1949
  6 1950
  7 1951
  8 1952
 • Serie G 5: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1929 — 1938
  2 1939 — 1942
  3 1944 — 1946
 • Serie G 6: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952
 • Serie G 7: Fodringar för elström
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947
  2 1948
  3 1949
  4 1950
  5 1951
  6 1952