Nasielsky, E, AB | Årtal: 1930 — 1987

Arkivbildare: Nasielsky, E, AB

Verksamhetsperiod: 1930 — 1987

Historik arkivbildare:

År 1888 inregistrerade Marcus Nasielsky sin firma i Sundsvall, samma år som staden brann. Vid sekelskiften övertogs rörelsen av sonen Elias Nasielsky, som ledde företaget till sin död i mitten på 1930-talet. År 1935 ombildades företaget till E Nasielsky AB. Huvudägarna var då AB Eriksson & Larsson i Borås, samt AB Schwartzman & Nordström i Uddevalla. År 1942 genomfördes en större utbyggnad då man tog intilliggande butikslokaler i anspråk. Även 1955 gjordes en betydande ombyggnad, då främst avseende fasaden. Rörelsen har under hela verksamhetstiden funnits i samma fastighet, Sjögatan 20 i Sundsvall. AB Eriksson och Larsson blev ensam ägare till rörelsen 1960. Under åren 1972 till 1982 togs företaget succesivt över av familjen Hedelin, främst representerad av Gunnar Hedelin. Från 1982 fram till konkursen 1995 innehade Leif Hedelin aktiemajoriteten.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1986 Stämmoprotokoll 1936 – 1983
  Styrelseprotokoll 1936 – 1982
  Regestreringsbevis 1935 – 1986
  Årsredovisningar 1936 – 1965
 • Serie D 1: Aktiebok
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1974
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1973 Broschyrer
  Diverse korrespondens
  Kontrakt
  Varuprover
  2 1930 — 1980 Deklarationer
 • Serie F 1: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1975 Handlingar rörande lån och taxeringar
  Korrespondens rörande hyror och bränsle
  Kontrakt, försäkringsbrev rörande fastigheten 1956 – 1969
  2 1941 — 1974 Fakturor, korrespondens och dokument rörande ombyggnader
  3 1937 — 1974 Diverse ritningar
  Situationsplan
  Fotografier
  4 1963 Ritningar, rulle
 • Serie F 2: Reklam
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1964 Dagstidningar innehållande egna annonser, annonskataloger, skyltförslag, skyltar
  3 1974 — 1984 Klippböcker med egna annonser
 • Serie F 3: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1984 Löne- och skatteuppgifter 1955 – 1963
  Kontobok Pensionsstiftelse 1948 – 1958
  Lönelistor och semester 1974 – 1984
  rotokoll Pensionsstiftelse 1948 – 1968
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1950 Med bokslut 1935 – 1967 och bilagor 1935 – 1969
  2 1949 — 1965
  3 1966 — 1982
  4 1967 — 1982 Råbalanser
  5 1983, 1985 Med bokslut
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936
  2 1937
  3 1939
  4 1940
  5 1942
  6 1944
  7 1945 — 1946
  8 1946
  9 1949
  10 1950
  11 1951
  12 1952
  13 1953
  14 1954
  15 1955
  16 1956
  17 1957
  18 1958
  19 1959
  20 1960
  21 1961
  22 1962
  23 1963
  24 1964
  25 1965
  26 1966
  27 1967
  28 1968 — 1969
  29 1970
  30 1971 — 1972
  31 1973 — 1975
  32 1975 — 1977
  33 1977 — 1978
  34 1979 — 1987 1979 – 1981, 1983 – 1987
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1984 Månadsomsättning 1949 – 1951
  Sammanställning över kontant och kreditförsäljning 1950 – 1951
  Försäljningsstatistik olika varugrupper 1935 – 1967, 1960 – 1961, 1981 – 1984
  2 1962 — 1972 Försäljningsstatistik rörande olika säljares resultat
  3 1952 — 1963 Kundreskontra