Nässlandssunds Sågverk, AB | Årtal: 1914 — 1973

Arkivbildare: Nässlandssunds Sågverk, AB

Verksamhetsperiod: 1914 — 1973

Historik arkivbildare:

Sågverket, beläget i Nässland, Älandsbro i Västernorrlands län, idkade tillverkning och försäljning av sågade trävaror. Ägarförhållandena från starten 1898 är oklara. Från att ha drivits med ångmaskin, elektrifierades driften under 1944-45. I handlingarna omtalades en brand 1935, varvid man kan tänka sig att en betydande mängd handlingar där gått förlorade. Sågverkshuset som återuppbyggdes 1936, genomgick en renovering 1960 och i samband med den renoveringen inköptes en hel del nya maskiner. Under 1970 övergick verksamheten succesivt till enbart handelsbrädgård. Vid arkivets inlämnande 1994 drevs firman av nya ägare under namnet AB Norrlands Träförädling.

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Utgående skrivelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1970 Häri också verksamhets- och revisionsberättelser 1952 – 1970
 • Serie F 1: Handlingar rörande verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1973 Leveranssedlar och skeppningslistor 1935 – 1973
  Kontrakt 1935 – 1972
  2 1960 — 1973 Kontrakt
  Orderbekräftelser
  Offerter
  3 1932 — 1972 Prislistor
  Instruktionsböcker och kuberingstabeller
  Tumningssedlar och förteckningar över leveranser av sågtimmer
  4 1953 — 1964 Ritningar på maskiner och bostadshus
  5 1953 — 1965 Maskinistruktioner och kataloger
  6 1914 — 1972 Anteckningsböcker för inspektionsförrättare 1914 – 1967
  Förtjänstkort 1947 – 1953
  Kollektivavtal 1948 – 1972
  Avlöningslistor 1966 – 1972
  7 1943 — 1973 Företagsuppgifter 1943 – 1970
  Deklarationer och skattsedlar 1951 – 1973
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1963 Huvudböcker 1939 – 1948, 1956 – 1963
  Inventarium 1950 – 1962
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1937
  2 1940 — 1942
  3 1943 — 1945
  4 1946 — 1948
  5 1949 — 1950
  6 1954 — 1957 Augusti 1954 – September 1957
  7 1957 — 1960 September 1957 – Maj 1960
  8 1960 — 1963 Maj 1960 – Mars 1963
  9 1963 — 1965 April 1963 – November 1965
  10 1965 — 1968 December 1965 – Juni 1968
 • Serie G 3: Inköps- och försäljningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1951
  2 1935 — 1962 Försäljningsböcker
  3 1938 — 1952
  4 1946 — 1951
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1966 Kvittenser 1934 – 1946
  Avlöningsböcker 1944 – 1966
  Betalningspåminnelser 1951 – 1956
  2 1935 — 1960 Verifikationer 1935 – 1937, 1960
  3 1968 — 1969 Verifikationer
 • Serie Ö 1: Sågverksägaren Einar Petterssons personliga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1957 Häri även räkenskapsböcker troligtvis tillhörande fadern Carl Pettersson
  Deklarationer för Carl Petterssons sterbhus 1942-1947