Oikos, AB | Årtal: 1924 — 1931

Arkivbildare: Oikos, AB

Verksamhetsperiod: 1924 — 1931

Historik arkivbildare:

Företaget ägde en fastighet på Drottninggatan 35, Gävle. Bland hyresgästerna fanns bland annat Jordbrukarbanken.

Innehållsförteckning: